LEENA JASKANEN

Ahvenanmaan strategiatuliaisia

Ennakoivaa ja lisäarvoa tuottavaa rakentamisen neuvontaa, ohjausta ja valvontaa. Olisiko Rakennustarkastusyhdistyksen tulevan strategian missio ilmaistavissa kirkkaana, ajankohtaisena ja nasevaksi kiteytettynä niin, että se puhuttelisi myös uusia tekijöitä joukkoomme?

Vierailulla Stallhagenin panimossa.

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n johtokunta kokoontui työstämään toiminnan tulevia suuntaviivoja Ahvenanmaalle, Maarianhaminaan 4.–6.9.2022. Haasteita rakennusvalvonnoissa riittää: eläköityminen, uusien työtapojen omaksuminen, rakentamisen laadun parantaminen, yhteisten linjausten jalkauttaminen ja ilmastonmuutoksen edellyttämät toimet tärkeimpinä. Johtokunnan työskentely jatkuu ja jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen strategiaamme ensi kevään Rakennustarkastuspäivien vuosikokouksessa Helsingissä, 15.3.2023.

Bomarsundin sillan rakennusprojektiin tutustumassa.

Rakennusvalvonnan imago kaipaa positiivisuutta ja uusia keinoja käyttöön, jotta saamme nuoria kiinnostumaan alasta. Työpajoissa keskusteltiin vilkkaasti näkyvyyden ja tiedottamisen lisäämisestä. Yhdistys voisi tarjota rakennusvalvonnoille perehdytysohjelman uusille työntekijöille. Myös kansainväliset kontaktit ja vaihtomahdollisuus avaisi mahdollisuuksia rakennusvalvontauralle.

Tiukan työpajatyöskentelyn ohessa matka tarjosi yhdessäoloa, ajatusten vaihtoa ja vierailuja, mm. Maarianhaminan päätöksentekoon. Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, varamaaneuvos Harry Jansson kertoi lääninhallituksen toiminnasta ja hallinnosta itsehallintoalueella. Kesällä sata vuotta täyttänyt itsehallinto on maailmassa täysin uniikki. Maakunnassa on 16 itsenäisesti järjestäytynyttä kuntaa, joissa jokaisessa toimii mm. oma rakennusvalvonta. Laajemmat kysymykset, kuten koulutus ja terveydenhuolto on puolestaan järjestetty maakuntatasolla.

Arkkitehti Daniel Anderssonin suunnittelema Bomarsundin vierailukeskus.

Vierailu Maarianhaminan rakennusvalvontaan oli kotoisa paluu paperisen lupakäsittelyn aikaan, lomakelaatikostoista löytyi mm. vanha tuttu RH1-lomake. Rakennustarkastaja Jack Michelssonin kutsuimme osallistumaan Helsingin Rakennustarkastuspäiville ja mukaan yhdistyksen toimintaan.

Vierailu Maarianhaminan rakennusvalvontaan.

Strategiatyö jatkuu puheenjohtaja Risto Levannon luotsaamana neljässä pienemmässä ryhmässä. Sisäisen verkostoitumisen mahdollisuuksia pohdiskelevat Petri Perkiömäki Helsingistä, Markku Aro Naantalista, senioreiden puheenjohtaja Vesa Yrjönen ja toiminnantarkastaja Jonna Oksanen. Alan arvostamiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen liittyviä toimia koostavat Leena Salmelainen Turusta, Paula Frank Vaasasta, Jouni Vastamäki Hyvinkää-Järvenpäästä sekä vaalitoimikunnan puheenjohtaja Reima Ojala. Yhdistyksen koulutussuunnitelmaa konkretisoivat Pekka Seppälä ja yhdistyksen pääsihteeri Markku Hienonen, Päivi Salminen Lappeenrannasta sekä Jukka Hyttinen Joensuusta. Yhteisten käytäntöjen ja prosessien liittymäpintaa strategiaan kuvaavat Petri Syrjä Viitasaarelta, Esa Inkilä Kouvolasta, Tiina Reponen Espoosta ja Leena Jaskanen Helsingistä.

Lampolaan rakennettu ravintola Kallas SkärGård, Vårdö.

Matkan parasta antia oli jäsenten tapaaminen ja vapaamuotoiset keskustelut sekä yhdessä ideointi. Tulevan strategian työstäminen on kokonaisuus, jonka halutaan palvelevan jäsenistöä ammatillisesti, parhaalla mahdollisella tavalla.

Nykyinen strategiamme löytyy RTY:n jäsensivustolta.

Palataan teemaan ensi keväänä, ennen sitä voi vaikuttaa johtokunnan jäsenten ja strategiaa hiovien työryhmien kautta: johtokunnan kokoonpano.

Leena Jaskanen
Rakennusvalvontapäällikkö, Helsingin rakennusvalvonta

Kuvat: Reima Ojala, Paula Frank, Tiina Reponen, Petri Perkiömäki, Leena Jaskanen.