RTY Rakennustarkastuspäivät 13.-15.3.2024

Rakennustarkastuspäivillä käsitellään monipuolisesti tulevaa rakentamislakia, arkkitehtuurin laatua, tietomalleja sekä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
READ ARTICLE

Miten kirjoittaa hyvinvoinnista?

HALLA SAVISAARI Pääkirjoitus Miten kirjoittaa hyvinvoinnista? Mikä siinä on olennaista? Hyvinvointi, mitä se edes on? Mistä pitäisi aloittaa? Ehkä on niin, että hyvinvointia ymmärtää paremmin vasta, kun sitä ei ole tai jokin elämässä aiheuttaa pahoinvointia. Terveellinen asuinympäristö, viihtyisä asunto, suhde muihin ihmisiin ja muihin lajeihin, yhteys luontoon. Arkkitehti Pekka Hänninen kirjoittaa lähiluonnon merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Kaupunkisuunnittelussa olisi luovuttava liiallisen tiivistämisen ideasta ja ymmärrettävä jokaisen oikeus helposti saavutettavaan lähiluontoon. Arkkitehti, Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Léna Jegard on tutkinut asuntojen parvekkeiden merkitystä hyvinvoinnille ja kehittelee kiinnostavasti teoriaa näkymien ja suojaisuuden tasapainosta. Parveke osoittautui etenkin pandemia-aikana arvokkaaksi osaksi asuntoa, mutta onko nykyinen trendi rakentaa parvekkeet…
READ ARTICLE

Rakentamismääräykset ja hyvinvointi

LAURI JÄÄSKELÄINEN Rakentamismääräykset ja hyvinvointi Rakentamismääräysten historia ulottuu vuosituhansien päähän. Antiikin Roomassa olennaista oli muun muassa säännellä naapuruussuhteita. Ruotsi-Suomessa keskeisellä sijalla oli paloturvallisuus. Teollinen vallankumous pakotti kiinnittämään huomiota ala-arvoisiin asumisoloihin. Hirsirakentaminen oli vallitseva rakentamistapa Suomessa aina 1900-luvun alkuun asti. Savitaipaleen vanha maalaiskauppa siirrettiin Seurasaaren ulkomuseoon vuonna 1959.Ruotsin vallan perintöSuomen suuriruhtinaskunnassa noudatettiin Ruotsin vallan ajoilta periytynyttä lainsäädäntöä. Rakentamisen sääntely oli nähty tarpeelliseksi erityisesti kaupungeissa. Yrityksistä huolimatta 1700-luvulla ei saatu aikaiseksi koko valtakuntaa koskevaa rakennusjärjestystä. Vuoden 1734 yleisen lain rakennuskaari sääteli pääosin maaseudun oloja. Suomen harvalukuisista kaupungeista yhdeksään saatiin oma kaupunkikohtainen rakennusjärjestys ennen valtiollisen yhteyden katkeamista Ruotsiin vuonna 1809.Suuriruhtinaskunnan vuonna 1856 annettu…
READ ARTICLE

Hyvinvointia lähiluonnosta

PEKKA HÄNNINEN Hyvinvointia lähiluonnosta Kaupunkien lähiluonto on asukkaille merkittävä niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Kaupunkivihreä hillitsee lisäksi äärevöityvän sään vitsauksia. Lähiluonto tulisikin ottaa suunnittelun lähtökohdaksi. Uudella asuinalueella palstaviljelmät, viherseinät ja säästetyt minimetsät lisäävät monimuotoisuutta urbaanissa ympäristössä ja tarjoavat ekosysteemipalveluita. Alkuperäisen luonnon säästäminen turvaa mm. ihmisillekin hyödyllisen mikrobikannan säilymisen alueella. Kunnikaantammi, Helsinki.”Kaupunkiluonnolla on merkittävä rooli kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä”, kertoo Oulun yliopistossa alkuvuodesta väitellyt Soile Puhakka.Puhakka tutki väitöstyössään lähiluonnon vaikutusta ihmisten liikkumiseen. Väitöksen mukaan asuinympäristön vihreys ja maiseman monimuotoisuus edistävät varsinkin keski-ikäisten fyysistä aktiivisuutta. Vahva luontosuhde puolestaan näyttää kannustavan nuoria miehiä liikkumaan enemmän.”Liikkumisen motivoinnin lisäksi luonnossa oleskelu auttaa esimerkiksi…
READ ARTICLE