MARKUS MARTOLA

Digitalisaatiolla lisätehoa prosesseihin ja palveluihin

Tiedon pirstaleisuus, epätietoisuus maankäytön ja rakentamisen lupakäytäntöjen kokonaisprosessista, selkeiden kronologisten ohjeistuksien & tietopakettien vähäisyys sekä näköalattomuus omasta ja muiden vastuista, rooleista sekä vaikutusmahdollisuuksista. Kuinka lupa-asiointi ja prosessien läpivienti voisi olla optimaalisen sujuvaa ja tehokasta?

Käytännössä ei mitenkään näistä asetelmista. Tämän vuoksi Hämeenlinnassa ja Mikkelissä käärittiin yhdessä hihat asiantilojen muuttamiseksi.

Rakentajan opassivustot, Mikkeli.

Kestävän maankäytön malli -hanke muutosajurina

Hämeenlinnan ja Mikkelin kaupungit ovat luoneet yhteisessä Kestävän maankäytön malli -hankkeessa (2022–10/2023) maankäytön & rakentamisen lupa-asioinnin ja prosessien tehostamiseksi rakentajille suunnatut digitaaliset opassivustot, lähtötietoaineistojen verkkokaupat sekä pilottiversion seuraavan sukupolven lupa-asiointijärjestelmästä. Kehitystoimet ovat jatkumo hankkeen aikana tehtyyn laajaan kokonaisarkkitehtuuriselvitykseen, jossa selvitettiin ulkoisten asiakkaiden, sidosryhmien ja kaupunkiorganisaatioiden yksiköiden keskeisimpiä ongelmia, haasteita ja kehitystoiveita. Hankkeen keskiössä oli alusta alkaen asiakkaiden palvelupolkujen sujuvoittaminen, palvelun laadun parantaminen sekä asiantuntijoiden ja johdon työn tehokkuuden & mielekkyyden kasvattaminen entisestään. Hankkeessa mallinnettiin myös RYTJ-kytkennät keskeisiin maankäytön ja rakentamisen BPMN-prosessikaavioihin.

Lähtötietoaineistojen verkkokauppa, Hämeenlinna.

Kehitystoimenpiteiden priorisointi ja toimeen ryhtyminen

Tunnistettuamme kaupunkien yhteistyössä keskeisimmät ongelmat, haasteet ja kehitystoiveet, aloimme etsiä ratkaisuja, joilla voimme parhaiten auttaa maankäytön ja rakentamisen alueen ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita. Vuoden 2022 lopulla priorisoimme kehityslistan kärkeen pilotit, joilla on suuri vaikutus pinnan alaiseen maailmaan, ja jotka samanaikaisesti olivat mahdollisia toteuttaa hankkeen jäljellä olevan aikataulun ja budjetin puitteissa.

Parantunut tiedonhallinta ja saavutettavuus digitalisaation keinoin

Kaiken kehittämisen keskiössä on kattavan ja ajantasaisen tiedon helppo saavutettavuus. Tässä digitalisaatio nousee keskeiseen tukirooliin. Tekoälyn tarjoama lisäteho on selkeästi hahmotettavissa, mutta sitä emme ehtineet hankkeen puitteissa testaamaan.

Pilottiversio seuraavan sukupolven lupa-asiointijärjestelmästä toiminnanohjauksella.

Rakentajien ja maankäytön asiakkaiden palvelupolkujen selkeyttäminen & sujuvoittaminen

Jatkossa maankäytön ja rakentamisen asiakkaat voivat perehtyä ennakolta kronologiseen palvelupolkukuvaukseen oman hankkeensa läpiviemiseksi kaupunkien nettisivuilla olevien Rakentajien opassivustojen avulla. Opassivustot ohjeistavat rakentajaa toimimaan ennakoivasti aina tontin hankinnasta valmiin rakennuksen käyttöönottokatselmukseen asti. Opassivustoilta rakentajat & pääsuunnittelijat voivat siirtyä suoraan verkkokauppaan, josta he voivat tilata kiinteistökohtaiset lähtötietoaineistot alkuvaiheen suunnittelun tueksi.

Markus Martola
Diplomi-insinööri, tuotantotalous
Insinööri YAMK (teollisuuden palveluliiketoiminta)
Insinööri AMK, (Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys).
Projektipäällikkö (Kestävän maankäytön malli -hanke, Hämeenlinna & Mikkeli).
Hämeenlinnan kaupunkirakenteen hallinto.

Kuvat: Minna Frosti/Mikkelin kaupunki, Atte Salminen/Liikuttajat Oy, Tuulia Kailajärvi/Innofactor.

Lisätietoja:

Hämeenlinnan kaupunkirakenteen hallinto, Markus Martola (projektipäällikkö, Kestävän maankäytön malli -hanke).

Jari Mettälä, Hämeenlinnan kaupunkirakenteen hallinto (maankäytön suunnittelujohtaja).

Topiantti Äikäs, Mikkelin kaupunkirakenne (maankäyttöjohtaja).