SAANA KARALA

Tampereen Hyvän rakentamisen palkinto vuonna 2021 myönnettiin kahdelle korjausrakentamisen hankkeelle: Pyynikinlinnan peruskorjaus ja asunto-osakeyhtiö Pyynikinkulman julkisivun korjaus- ja muutostyö. Ehdokkaissa painottuivat rakennusperintö, ympäristö ja kulttuuri.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto halusi nostaa esille korjausrakentamisen kohteet, sillä purkavaa täydennysrakentamista on toteutettu viime aikoina monin paikoin kaupunkia. Molemmat palkitut kohteet ovat 1920-luvulta, mutta toivottavaa olisi, että arvostus nousisi myös uudempaa korjausiässä olevaa rakennuskantaa kohtaan.  Palkituilla kohteilla haluttiin korostaa vanhojen rakennusten kunnostamisen tärkeyttä niin ekologisen kuin kulttuurisen kestävyyden kannalta.

Pyynikinlinnan peruskorjaus

Pyynikinlinnan vuoden 2021 peruskorjaus on toteutettu kauttaaltaan huolella ja rakennuksen historiaan paneutuen. Erityisesti rakennuksen julkisivujen korjaamisen tarkkuus herätti arvostusta. Hankkeen pääsuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n Hanna Lyytinen ja toteutuksesta AS Lindrem -yhtiö.

Pyynikinlinna  Kuvat: Leena Jaskanen

Pyynikinlinnan asuinhuvila valmistui arkkitehti Jarl Eklundin suunnitelmien mukaan vuonna 1924. Se sijaitsee Tampereen ruutukaavakeskustan länsireunalla, ja muodostaa viereisen Törmän kiinteistön kanssa klassistisen porttiaiheen Pyynikinharjun 1900-luvun alun huvilakaupunginosaan. Kaksikerroksinen päämassa on pääsisäänkäyntijulkisivulla symmetrinen. Yksikerroksinen siipiosa taittuu klassismille tyypillisesti aavistuksenomaisesti pihan suuntaan ja avaa siipirakennuksen loggian pilariston pihalle, ja edelleen porrastetun puutarhan yli puistoon ja Pyhäjärvelle. Sisätilat ovat juhlavat ja avautuvat pihalle. Huoneita yhdistää usein aksiaaliset näkymät, vaikka tilajärjestys onkin epäsymmetrinen.

Vuorineuvos Emil Aaltonen hankki rakennuksen vuonna 1932 taidekokoelmaansa varten. Vuonna 1984 rakennus peruskorjattiin näyttely- ja museokäyttöön arkkitehti Markku Komosen suunnitelmien pohjalta. Vuonna 2021 valmistunut Pyynikinlinnan laaja korjaus ja restauroi toteutettiin K.O. Pyynikinlinnan ja Emil Aaltosen Säätiön toimeksiannosta. Hankkeessa korjattiin julkisivut ja sisätilat, kuivattiin perustukset ja parannettiin näyttelytoimintaa muun muassa asianmukaisilla taiteen varastoilla. Näyttelytilojen valaistus, väritys ja vastaanotto uudistettiin.

Ulkovaipan korjaus käsitti vesikaton, kattoterassien vedeneristykset ja julkisivut. Alkuperäiset kattotiilet purettiin ja asennettiin vedeneristystyön jälkeen takaisin paikoilleen. Julkisivurappaukset jouduttiin uusimaan, koska edellisessä remontissa ne oli pinnoitettu asbestipitoisella Kenitex-päällysteellä. Uusintarappaus mahdollisti julkisivujen rappaustyötapojen ja värien palauttamisen katkenneeseen rakennusajan perinteeseen. Rappaukset toteutettiin käsityönä kolmikerrosrappauksena kalkkisementtilaastilla ja kalkattiin. Kalkkivesipohjustukset mukaan luettuna kalkkimaalikerroksia tuli seitsemän. Julkisivujen runsaat kipsikoristeet oli myös pinnoitettu asbestipohjaisella käsittelyllä. Jokaisesta erilaisesta kipsikoristetyypistä puhdistettiin konservaattorityönä yksi, ja sen perusteella valettiin uudet koristeet kipsistä. Kipsikoristeisiin palautettiin muuta listoitusta tummempi väritys. Alkuperäiset ikkunat maalauskunnostettiin ja maalattiin alkuperäiseen tumman vihertävään sävyyn öljymaalilla. Erityinen yksityiskohta on pihalle avautuvan pylväskäytävän taustaseinä, johon palautettiin maalaamalla alkuperäiset tummemmat pilareiden välisten holvattujen aukkojen varjot. Korjausratkaisuilla pyrittiin vahvistamaan porvarisasuinhuvilan klassistista arkkitehtuuria, jossa renessanssipalatsin tapaan sisä- ja ulkotilat yhdistyvät tietoisten akseleiden sekä välittävien pylväskäytävien ja kattoterassien kautta kokonaistaideteokseksi. Pyynikinlinna kertoo antiikin ja italialaisen rakennustaiteen soveltamisesta 20-luvun pohjoismaiseen klassisismiin poikkeuksellisen edustavalla tavalla.

Asunto-osakeyhtiö Pyynikinkulman julkisivun korjaus- ja muutostyö

Asunto-osakeyhtiö Pyynikinkulman hankkeessa erityisen arvokkaana pidettiin sitä, että asunto-osakeyhtiö on lähtenyt toteuttamaan vaativaa ja kallistakin hanketta sekä tukeutunut suunnittelussa korjausrakentamisen ammattilaiseen. Kohteessa on nähtävissä eri korjausvaiheiden kerroksellisuus mm. ikkunoiden osalta. Korjaus ei näin ollen ole täydellinen, mutta hanke on hieno osoitus yhtiön päätöksen teosta ja vaiheittainen toteutus on täysin ymmärrettävää ja suotavaakin tämän tyyppisessä kiinteistön korjaushankkeessa. Hankkeen pääsuunnittelusta on vastannut Nyman Arkkitehdit Oy:n Antti Nyman. Toteuttajana hankkeessa toimi Talopinta Oy.

As Oy Pyynikinkulma. Kuvat: Leena Jaskanen

Saana Karala
Kaupunkikuva-arkkitehti, Tampereen rakennusvalvonta.

Hanna Lyytinen
Arkkitehti.