SIRKKU MALVIALA

Kangasalan vilkas vuosi

Kangasalan elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala on ottanut julkisuudessa kantaa kuntien teknisen toimen rekrytointihaasteisiin. Tilanne on haasteellinen valtakunnassa laajemminkin ja koettelee rakennusvalvonnoissa sekä lupa- että tarkastuspuolta. 

Havainnekuva Lamminrahkan koulukeskuksesta.

”Vuosi 2022 oli Kangasalla erityisen vilkas.”, kertoo Sirkku Malviala. Rakennuslupa myönnettiin yhteensä 960 uudelle asunnolle, mikä on yli tuplaten keskivertovuosiin verrattuna. Pientalovaltaisessa kaupungissa luvan sai jopa 13 uutta kerrostaloa. Vuonna 2022 käyttöönotettiin 379 asuntoa. Kangasalan asukasluku ylitti 33000 asukkaan rajan tämän vuoden maaliskuussa. Maan sisäisessä muuttovoitossa Kangasala onkin valtakunnan kärkipäässä, mikä kertoo kaupungin veto-, pito- ja lumovoimasta.

Rakennusvalvonnan resurssit on saatu yleisistä rekrytointihaasteista huolimatta kuntoon ja ilmapiiri on erityisen positiivinen. Uusi johtava rakennustarkastaja Johanna Pitkänen on tuonut tullessaan uudenlaista tvistiä. Hakemusten jono on saatu purettua reilusta 300 hakemuksesta alle 150 hakemukseen. Kaupungissa on ymmärretty hyvin, että lupaprosessin pitää olla sujuva, jotta rakentamisen tahtiin pystytään vastaamaan. Vuoden 2023 talousarviossa saatiin kaksi uutta vakanssia rakennusvalvonnan henkilövahvuuteen: lupainsinööri ja lupavalmistelija. Vilkkaan rakentamisen kaupungissa resurssit eivät ole kuitenkaan riittäneet kaikkeen ja esimerkiksi jatkuva valvonta jäi välillä vähemmälle. Tähänkin tehtävään on pystytty taas vastaamaan.

Kangasalan rakennusvalvonta elää suurta murrosta: suurin osa henkilökunnasta on vaihtunut. Vakanssit on saatu täytettyä yhtä lukuun ottamatta ja aikaa on kulunut runsaasti uusien työntekijöiden perehdytykseen. Erinomaista perehdytysapua on saatu valvonnasta eläköityneeltä virkamieheltä. Pienen ”huilitauon” jälkeen eläkeläinen on kokenut mielekkäänä osa-aikaisen työskentelyn perustehtävissä ja pitkän työuran aikana kerrytetyn hiljaisen tiedon siirtämiseen riittää virtaa. Rakennustarkastusyhdistyksen senioritoimintaan tästä saisi hyvän mallin.

Ilmakuvaluonnos Lamminrahkan koulusta.

Loppukatselmoimattomien hankkeiden purkua on tehty Kangasalan rakennusvalvonnassa aktiivisesti. Tarkastusinsinööri on aktiivisesti yhteydessä vanhoihin loppukatselmoimattomiin kohteisiin ja sopii loppukatselmusajan tai muutoin jatkosta, jos hanke ei ole vieläkään valmis. Sähköiseen lupajärjestelmään liittymisen jälkeen järjestelmä lähettää automaattisesti muistutuksen hankkeen yhteyshenkilöille kun lupien määräajat ovat päättymässä.

Rakentamisen laatukysymykset mietityttävät myös Kangasalla. Rakennusvalvonnassa ei työskentele LVI-tarkastajaa, mikä on vaikuttanut osaltaan hankkeiden laatuohjaukseen ajankohtaisten energiakysymysten osalta. Kaupungin hulevesiasiantuntijan työajasta on korvamerkitty rakennusvalvontaan 10 %. Kun rakentamislaki ei pakota kuntia kaksitasoiseen systeemiin ja yhteistyöhön, on se vapaaehtoisuuden varassa. Vilkkaan rakentamisen kaupungeissa ei useimmiten ole myydä palveluita toisiin kuntiin, mutta yhteisiä vakansseja kannattaa harkita tapauskohtaisesti hyvänä vaihtoehtona. Seutuyhteistyö on yleisesti ottaen Tampereen alueella hyvää. Aiemmin Tampereen kaupunkiseudulla oli säännöllisesti kokoontuva kuntayhtymän alainen rakennusvaltojen yhteistyöryhmä, mutta se on sittemmin lopetettu. Tampereen seudun rakennusvalvonnat ovat jatkaneet kokoontumista Seuturava-nimisenä ryhmänä.

Rakennustarkastusyhdistyksellä voisi olla erityinen rooli rakennusvalvontojen perehdytyksessä ja yhteistyön rakentajana. Yhdistyksen sivuston koulutusosio mahdollistaa ammattisisällön taltioimisen joustavaan perehdytyskäyttöön. ”Kannatan tätä ajatusta”, Sirkku Malviala toteaa. Yhteisellä perehdytysalustalla olevan tiedon jakaminen edesauttaisi valtakunnallisesti yhtenäistä osaamista ja tulkintoja. Niitä on kovasti peräänkuulutettu ja ne olisivat asiakkaan etu.  Mikään ei tietenkään korvaa henkilökohtaista ja kunnan sisäistä perehdyttämistä, mutta olisi vankka lisä niille.

Tampereentien alikulun työmaa ja kiertotie, keskellä Timanttikorttelin alta purettava rakennus, vasemmassa alanurkassa laajennettava K-supermarket ja nostokurjen vieressä rakenteilla oleva asuinkerrostalo.

Kangasalan rakennusvalvonta pähkinänkuoressa:

 • Henkilökuntaan kuuluu 9 henkeä: johtava rakennustarkastaja, 2 lupainsinööriä, 2 tarkastusinsinööriä, 2 lupavalmistelijaa, 1 vanhan arkiston digitoija ja tekninen avustaja, joka hoitaa mm. Factalla laskutuksen ja arkistoasiat. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualueen esihenkilönä toimii ympäristöpäällikkö.
 • Viranhaltijat myöntävät kaikki rakennusluvat niiden koosta riippumatta.
 • Rakentamisen lupien keskimääräinen käsittelyaika on 11 viikkoa.
 • Käytössä ovat Lupapiste ja Facta-kuntarekisteri.
 • Vuonna 2022 rakentamiseen liittyviä lupia käsiteltiin 525 kappaletta. Niistä rakennuslupia oli 229. Toimenpidelupia myönnettiin 228 ja niistä maalämpökaivojen osuus oli 65 ja aurinkosähköjärjestelmien osuus 31. Uusia pientaloja myönnettiin 105.

Ajankohtaisia hankkeita Kangasalla:

Kangas<alla on tehty pitkään määrätietoista kehitystyötä keskustan kehittämisen ja elinvoiman eteen. Keskustassa vireillä olevia hankkeita:

 • Timanttikortteli torin tuntumaan on saanut rakennusluvan ja rakennusurakan tarjouskilpailu on käynnissä. Kortteli sisältää kaksikerroksisen timantin muotoisen pohjan päälle yhden virastotornin ja kahden asuintornin rakentamisen. Rakennuksen 1. kerrokseen tulee myös liiketiloja ja pysäköinti rakennetaan maanalaiseen kerrokseen.
 • Keskon K-supermarketin laajennustyö Citymarket-mittakaavaan on suunnittelussa.
 • Tampereentien alikulku on rakenteilla.
 • Pallas Rakennuksen asuinkerrostalo ydinkeskustaan valmistuu tänä vuonna.
 • Kunnantien alueen asuin- ja liikerakennusten rakentamisen kumppanihaku on käynnissä.
 • Torialueen uudistamisen yleissuunnittelu on käynnissä.
 • Torille tulevan kauppahallin kumppanihaku käynnistetään uudestaan tänä vuonna.

Havainnekuva Timanttikorttelista.

Kaupunkistrategian kolme keskeistä kärkihanketta ovat Tarasten kiertotalousalue (asemakaava-alue 155 ha), Lamminrahka (330 ha) ja Saarenmaan alue (yleiskaava-alue 1200 ha).  Lamminrahka on kokonaan uusi kaupunginosa Tampereen rajan tuntumassa. Sinne tulee koti noin 8000 asukkaalle ja noin 1000 työpaikkaa. Alueen eteläosan infra on jo rakennuttu ja arkkitehtikilpailun voittaneen Verstas-arkkitehtien suunnittelema koulukeskus valmistuu tulevana kesänä. Muita merkittäviä kaupungin rakennushankkeita ovat Ruutanan koulun, Kuhmalahden koulun, Pikkolan pienten lasten yksikön ja Lemetyn infran rakentaminen. Muiden tahojen toimesta on käynnissä Kangasalla mm. Bilteman myymälän rakentaminen ja Pirkanmaan Osuuskaupan modernin verkkokaupan keräilyvaraston suunnittelu Lentolan Prisman yhteyteen.

Kangasalan kaupungin teknisen keskuksen investoinnit talousarviossa vuodelle 2022 olivat huimat 44,4 M€ ja tälle vuodelle 41,6 M€. Ne ovat hurjia lukuja Kangasalan kokoiselle kaupungille.

Sirkku Malviala
Elinympäristöjohtaja.
Kangasalan kaupunki.

Kuvat: Arkkitehdit LSV Oy, Verstas Arkkitehdit Oy, Ismo Santapukki, Tomi Aho

Kuka on elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala?

Kotoisin Tampereelta ja asuu Kangasalla. Koulutukseltaan rakennusarkkitehti ja hallintotieteiden maisteri. Lisäksi mainittakoon Yrittäjäkoulutus, JET 2017 ja HHJ-tutkinto 2022. Työhistoria on alkanut suunnittelijana arkkitehtitoimistoissa Naantalissa, Turussa, Seinäjoella ja Tampereella. Näiden jälkeen ura on jatkunut rakennusvalvonnoissa Tampereella 2001–03 ja Kangasalla 2004–11 eri nimikkeillä, Hämeenlinnan rakennusvalvontapäällikkönä 2012–16 ja Espoossa vs. rakennusvalvontajohtajana 2017–18. Tämän jälkeen on alkanut uusi ura toimialajohtajana Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, eli työ elinympäristöjohtajan virassa. Kangasalan teknisessä keskuksessa työskentelee hieman vajaat 300 henkeä. Nykyisen työn imu on vienyt mennessään, mutta sydän sykkii aina rakennusvalvonnan asiantuntijatyölle.

Rakennusvalvontatyön aikaisista luottamustehtävistä mainittakoon Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n johtokunnan jäsen 2010–18, josta varapj 2011–14 ja valmisteluvaliokunnan jäsen 2017–18. Rakennustietosäätiö RTS:n edustajistossa 2012–17 ja Tampereen Kaupunkiseudun rakennusvalvontatyöryhmän pj 2008–12.