Katse menneeseen ja tulevaan

Julkaisu Lauri Jääskeläinen

Pandemia ja ilmastonmuutos ovat hetkeksi pakottaneet pysähtymään. Löytyisikö 1900-luvun utopioista vastauksia? R. Buckminster Fuller (1895–1983) ratkoi arkipäivän ongelmia näennäisesti utooppisilta vaikuttavilla ratkaisuilla, jotka perustuivat yksinkertaisiin lainalaisuuksiin.

Buckminster Fuller tuli alkuaan tunnetuksi arkkitehtina, vaikka hän USA:n tiukoista lisenssivaatimuksista johtuen sai suunnitella omissa nimissään kotimaahansa vasta 79-vuotiaana. Sitä ennen hän oli hankkinut kymmeniä patentteja ja arvonimiä sekä opettanut USA:n merkittävimmissä yliopistoissa. Jälkipolvien ihmeteltäväksi jäi yli 30 Buckminster Fullerin kirjoittamaa kirjaa.

Innovaatio ja intuitio olivat Fullerille keskeisiä käsitteitä. Esitellessään Dymaxion-talokonseptia v. 1929 hän kuvaili kuulijoille yhdistettyä pesu- ja silityskonetta ikään kuin sellainen olisi jo olemassa. Fuller halusi koko elämänsä ajan luoda kuvitelmia jostain uudesta, oli sitten kysymys autoista, rakennuksista tai maapallon resurssien oikeudenmukaisesta jaosta. Hän oli sinut kaikelle sellaiselle, jota ei vielä ollut, toteavat Claude Lichtenstein ja Joachim Krausse esseessään How to Make the World Work.

Buckminster Fuller herätti koko uransa ajan ristiriitaisia tuntemuksia. Harvardin yliopistosta hänet erotettiin kahdesti. Kolmipyöräinen Dymaxion Car sai valtavasti julkisuutta. Sen viimeiseksi jäänyt prototyyppi nro 3 esiteltiin Chicagon Maailmannäyttelyssä 1933–34. Auto jäi kuriositeetiksi, mutta muodostui aerodynaamisuudellaan automuotoilun tärkeäksi virstanpylvääksi. ”Vähemmällä enemmän” oli Fullerin toiminnan mottona. Yhden perheen Dymaxion House ei myöskään koskaan yltänyt teolliseen sarjatuotantoon. Sen sijaan siitä eteenpäin kehitetty jurtan mallinen DDU oli käyttökelpoinen tutka-asemien suoja toisessa maailmansodassa. Myös Neuvostoliitto osoitti kiinnostusta Fullerin mobiiliin ja arktisiin olosuhteisiin soveltuvaan suojaan. Fullerin esivalmistettu kylpyhuone patentoitiin vuonna 1938.

Buckminster Fullerin 4D-arkkitehtuurifilosofia loi pohjan hänen patentoidulle geodeettiselle kupolilleen. Neljäs dimensio viittaa aikaulottuvuuteen. Fullerin viisi- ja kuusikulmiomalli on nykyään jalkapallojen perusrakenteena. Paitsi jalkapalloja, Fullerin kupoleja on konstruoitu eri puolille maailmaa tuhansin kappalein. Massiivinen, läpimitaltaan 76 metrinen kupoli valmistui Montrealin Expoon v. 1967. Montrealin maamerkkinä tunnettu kupoli toimii nykyään ympäristö- ja ekologisena keskuksena Montreal Biosphère.

Buckminster Fuller yhdisti ajattelussaan, kirjoissaan ja projekteissaan mitattavuuden ja teknologian vaikutukset ihmisten ja maapallon hyvinvointiin. Arkkitehtuurin tuli palvella pyrkimyksiä terveelliseen ja mielekkääseen elämään, tuhoamatta maapallon tulevaisuutta. Vuonna 1928 hän muun muassa kirjoitti, kuinka hänen 4D Dymaxion-talonsa tekniset ratkaisut ovat omiaan luomaan ilmapiiriä, jossa kiinnostus lihan syöntiin vähenee ja vastaavasti tuoreiden hedelmien ja vihannesten kulutus kasvaa. Buckminster Fuller halusi luoda arkkitehtuurillaan synteesin ihmisten, luonnon ja koko universumin kanssa. Elämänkatsomukseen vaikutti myös esikoistyttären menehtyminen polioon nelivuotiaana. Buckminster Fullerin projektit ulottuivat kodittomien asunto-olojen parantamisesta teollisesti edullisesti tuotettaviin tuulivoimaloihin, vaihtoehtoisista asumisyhteisöistä energiatehokkaisiin rakennuksiin. Fullerin ensimmäisen julkaistun teoksen nimi oli kuvaavasti Nine Chains to the Moon (1938).

Erinomainen katsaus R. Buckminster Fullerin elämään on uusintapainoksena otettu teos Your Private Sky – R. Buckminster Fuller – The Art of Design Science. Toim. Joachim Krausse ja Claude Lichtenstein. Lars Müller Publishers 2017. 526 s. Teosta myy muun muassa Arkkitehtuurimuseo.

Kuvat kirjasta.