Koulutuksia kosteudenhallinnasta

Haluatko oppia uutta ja syventää osaamistasi kosteudenhallinnasta rakentamisessa? Osallistu Terveet tilat 2028 -hankkeen maksuttomiin etäkoulutuksiin keväällä 2022. Koulutus lisää ammatillista pääomaasi, jolle on kysyntää työmarkkinoilla.   

Koulutussarja on suunnattu etenkin rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille, jotka toimivat kosteudenhallinnan parissa. Koulutukset soveltuvat sinulle, jos työskentelet esimerkiksi rakennusliikkeessä, rakennusvalvonnassa, teollisuudessa, alan etujärjestössä, tai jos kiinteistöomaisuuden hallinnointi kuuluu työhösi. Koulutukset soveltuvat myös rakennus- ja kiinteistöalan opiskelijoille. 

 
Kuka kouluttaa? 

Koulutukset rakentuvat vuorovaikutteisista asiantuntijapuheenvuoroista, joita höystävät tapausesimerkit elävästä elämästä. Kouluttajina toimivat rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisen, RALA ry:n ja STUK:n asiantuntijat.   

Koulutusiltapäivien sisällöt 

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena Teamsin kautta viitenä peräkkäisenä viikkona. Jokaisella koulutuskerralla on oma teemansa, mutta koulutuksissa on myös toistuvia aiheita.  

Koulutus 1: Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessin johtaminen – tilaajaohje 
To 28.4. klo 13–15.30 

Miten huomioit kosteudenhallinnan jo tilausvaiheessa? Miksi kannattaa ottaa tiimiin kosteudenhallintakoordinaattori? Mitä voit odottaa koordinaattorilta?   

Koulutuksessa esitellään kosteudenhallinnan johtamista erilaisissa rakennushankkeissa, hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon asti sekä rakennuksen käytön aikana elinkaarihankkeissa. Koulutus on suunnattu erityisesti tilaajille ja rakennuttajille, mutta soveltuu myös esimerkiksi rakentajille.  
 

Koulutus 2: Uudistyömaan kosteudenhallinta – yleisesitys kosteudenhallinnasta 
To 5.5. klo 13–15.30 

Mitkä asiat voivat mennä pieleen uudistyömaan kosteudenhallinnassa? Miten voit estää kosteusongelmien syntymistä työmaavaiheen suunnittelulla? Miten kosteudenhallintaa toteutetaan puurakennustyömailla? 

Koulutuksessa käsitellään uudisrakennustyömaan kosteudenhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Esityksessä syvennytään kosteudenhallintasuunnitelmaan, kosteudenhallinnan riskilistaan sekä työvaiheiden kosteusriskien minimointiin tehtäväsuunnittelulla. Lisäksi perehdytään puurakentamisen erityispiirteisiin. Koulutus on suunnattu erityisesti rakentajille, mutta soveltuu hyvin myös esimerkiksi hankkeiden projektipäälliköille ja työmaavalvojille.  

 
Koulutus 3: Saneeraustyömaan kosteudenhallinta 
To 12.5. klo 13–15.30 

Kuinka kosteusriskejä hallitaan korjaustyömaan kireiden aikataulujen ja muuttuvien suunnitelmien paineissa? Miten kosteudenhallintaa toteutetaan käytössä olevassa kohteessa? Miten varmistetaan olemassa olevien rakenteiden kosteustekninen toimivuus? 

 
Koulutus keskittyy korjausrakentamisen kosteudenhallinnan erityispiirteisiin. Iltapäivässä käsitellään kevennettynä kosteudenhallinnan tausta ja prosessit sekä keskitytään kosteudenhallintaan erilaisissa korjaushankkeissa. Koulutus on suunnattu erityisesti korjaushankkeisiin keskittyneille rakentajille, mutta soveltuu hyvin myös esimerkiksi rakennushankkeiden projektipäälliköille ja työmaavalvojille. 

Koulutus 4: Kosteusvaurioiden prosessi 
To 19.5. klo 13–15.30 

Miten erilaiset kosteusvauriot syntyvät? Entä miten ehkäiset niitä kiinteistön huollolla? Kuinka valitset teknisesti hyvät ja kustannustehokkaat ratkaisut jo syntyneeseen kosteusongelmaan? Koulutuksessa esitetään tapausesimerkkejä yleisimmistä kosteusvaurioista ja niiden syistä sekä käsitellään kosteusvaurioiden tutkimuksia ja korjaustoimenpiteitä.  

Koulutus 5: Ilmastonmuutoksen vaikutus ja huomiointi rakentamisessa 
Ke 25.5. klo 13–15.30 

Mitä haasteita muuttuva ilmasto aiheuttaa rakenteille? Miten voit tunnistaa lisääntyneen riskin? Ja mitä on tehtävissä sen pienentämiseksi? Koulutuksessa käydään läpi viimeisin tieto ilmastonmuutoksen laskennallisista tarkasteluista, niiden rajoituksista sekä rakennusten rakenneratkaisujen valintakriteereistä, jotta tulevaisuudessakin rakenteet ja rakennukset toimivat kosteusteknisesti oikein. 

Lue koulutuksista lisää osoitteessa: https://tilatjaterveys.fi/kosteudenhallinta 

Voit ilmoittautua koulutukseen osoitteessa: https://q.surveypal.com/kosteudenhallintakoulutukset 

Tervetuloa koulutuksiin! 

Lisätietoja koulutuksista: 

Sisäilmahankkeiden asiantuntija Laura Salo 
laura.salo@sitowise.com 
P. 044 574 1281