KYLLI

Rakentamisen klikkiotsikoihin päätyvät jutut heikosta laadusta hätkäyttävät. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee viranomaistehtävän ja perustason, jota tulee noudattaa. Hankkeeseen ryhtyvät mieltävät usein jopa tämän perustason liian tiukaksi. Onko rakennusvalvonnalla todellisia keinoja laadun parantamiseksi?

Tarkastusinsinöörien rakennustyömailla tekemät tarkastukset ovat pistokoeluontoisia, eikä kaikkea ehditä syynäämään. Rakennusliikkeen palkkaama vastaava työnjohtaja työskentelee usein työnantajansa lukuun, eikä yleistä laatua ajatellen. Rakennuksen elinkaaren tulisi olla mahdollisimman pitkä ja kaikki suunnittelu- ja toteutusvaiheen ratkaisut sen mukaisia. Työmaavaiheeseen tämä ajattelu ei kuitenkaan aina ulotu.

Kun rakennuslupavaiheessa rakennusvalvonta vaatii hankkeelta määräystason ratkaisua, koetaan se liian tiukaksi. Mutta kun toteutuksessa ilmenee ongelmia tai tulevan käyttäjän ja rakennusliikkeen välille kehkeytyy riita heikosta laadusta, haastetaan viranomainen syytettäväksi liian lepsusta valvonnasta. Tämä ulottuu jopa laissa määriteltyihin rakennuksen ominaisuuksiin. Tosiasia on kuitenkin se, että mikäli poikkeamista laista ei hakemusvaiheessa ole haettu, ei poikkeavaa ratkaisua ole voitu myöntääkään.

Klikkiotsikot kaipaavat aiheita, joiden sävy on raflaava. Esimerkkinä Tapiolan uimahallin epäonnistuneet laajennus- ja korjaushankkeet, joista pääkaupunkiseudun lehdet kirjoittavat hyvin vähän punnittua tai ammattimaista tekstiä. On totta, että rahaa on valunut hukkaan, mutta voisiko epäonnistumisista ottaa opiksi? Hyväksyä laadun yhteiseksi tavoitteeksi? Vaihtelua kirjoitteluun kaipaisi hyvien esimerkkien kautta.

Rakennusvalvonnan perustehtävä on myötävaikuttaa turvallisen ja kestävän rakentamisen toteutumista – ei hidastaa tai haitata sitä. Kun erilaisia selvityksiä erityisen vaativissa hankkeissa pyydetään ja lupavaiheessa joudutaan ottamaan aikalisä näiden tekemiseksi, tapahtuu se laadun takaamiseksi.

Omavalvontaa ja vastuun siirtämistä hankkeille tehdään jo monissa rakennusvalvonnoissa. Olisiko tässä paras keino toteutuksen laadun parantamiseksi: rakennuslupavaiheen ohjaamiseen ja toteutusvaiheen omavalvontaan panostaminen, totuttua laajemmin? Valvontaorganisaation kelpoisuuden ja vastuiden kirjaaminen lupapäätöksiin voisi terävöittää vastuuta rakentamisen laadusta. Tästä teemasta lukisin mielelläni lisää, positiivisesti herättelevän klikkiotsikon takaa.

Kylli