PAKINA

Kyllin kynästä

Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla 16.5.2022 on sivun alalaidassa pieni kirjoitus, jonka mukaan hallitus on uudistamassa valtion virastojen aukioloaikojen säätelyä. Virastojen aukioloaikoja oltaisiin uudistamassa siten, että yksiköt voisivat päättää omista aukioloajoistaan vapaasti. Myös aukioloajan määrittelyä uudistetaan.

Ajattelen asiaa rakennusvalvonnan asiakkaan näkökulmasta. On ollut aikoja, jolloin tehtiin tiettyinä päivinä pitempää päivää ja toisaalta kesäaikana lyhyempää työpäivää. Sähköisten asiointipalvelujen käyttö on mahdollistanut asioimisen kaikkina vuorokaudenaikoina, mutta tämä ei tietenkään korvaa henkilökohtaista kanssakäymistä ja keskustelua.

Pandemiarajoitukset ovat ajaneet rakennusvalvonnan työntekijät kotiin etätöihin ja työyhteisössä käydään keskustelua etä- ja läsnätyön järjestelyistä. Mietin perehdytystä ja työn kehittämistä; nyt suunnitelmiin olisi tulossa säätelyn kautta voimakkaammin myös asiakkaan näkökulma. Hyvä niin! Viranomaistyö on myös rakennusvalvonnassa asiakaspalvelutyötä.

Asiakasneuvonta, ohjaus ja opastus on yksi maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusvalvonnalle määriteltyjä keskeisiä tehtäviä. Ilahtuneena ajattelen, että virastojen aukioloaikojen säätelyyn liittyvä uudistus lisää edelleen joustoa työn järjestelyissä. Kun tällä hetkellä rakennusvalvonnoissa vielä mietitään, miten rakennusvalvonnan henkilökunta sopeutuu osittaiseen läsnätyöhön, mahdollistaa uudistus pohdinnat siitä, kuinka asiakasta voidaan palvella entistä joustavammin.

Sähköiset työvälineet ja kanavat lisääntyvät, mutta toiminnan järjestelyssä toivoisin tulevaisuudessa kuulevani asiakaskokemukseen liittyvää keskustelua. Kuinka voisimme järjestää työtä tarkoituksenmukaisesti, laadukkaasti ja sitä kautta ennen kaikkea: omaa työtämme helpottaen?