Lausunnot

Lausunnot 2024

Lausunnot 2023

Lausunnot 2022

Lausunnot 2021

Lausunnot 2019

Lausunnot 2018

Lausunnot 2018

31.1.2018
Ympäristöministeriö:
Lausunto rakennuksen käytön ja huollon turvallisuusohjeluonnoksesta.
Lausuntoon »

20.4.2018
Ympäristöministeriö:
Lausunto kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaasta.
Lausuntoon »

20.4.2018
Ympäristöministeriö:
Lausunto rakennuksen ääniympäristöohjeesta.
Lausuntoon »