Lausunnot

Lausunnot 2023

Lausunnot 2022

Lausunnot 2021

Lausunnot 2019

Lausunnot 2018

Lausunnot 2021

7.12.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Lausuntoon »

10.10.2021

YTV2020 -kehityshanke:
Lausunto Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa -osakokonaisuudesta

Lausuntoon »

17.6.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä

Lausuntoon »

13.6.2021
Ympäristöministeriö:
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausuntoon »

2.6.2021
RIL ry:
Lausunto RIL 107-2021 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeista

Lausuntoon »

31.5.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi

Lausuntoon »

29.3.2021
Vahanen Rakennusfysiikka Oy:
Lausunto Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen –ohjeesta

Lausuntoon »

28.3.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Lausuntoon »

25.3.2021
Onnettomuustutkintakeskus:
Lausunto Onnettomuustutkintakeskuksen luonnoksesta senioritalon tulipalo Jyväskylässä 10.7.2020

Lausuntoon »