Lausunnot

Lausunnot 2024

Lausunnot 2023

Lausunnot 2022

Lausunnot 2021

Lausunnot 2019

Lausunnot 2018

Lausunnot 2021

7.12.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
Lausuntoon »

10.10.2021
YTV2020 -kehityshanke:
Lausunto Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa -osakokonaisuudesta
Lausuntoon »

17.6.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä
Lausuntoon »

13.6.2021
Ympäristöministeriö:
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi
Lausuntoon »

2.6.2021
RIL ry:
Lausunto RIL 107-2021 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeista
Lausuntoon »

31.5.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi
Lausuntoon »

29.3.2021
Vahanen Rakennusfysiikka Oy:
Lausunto Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen –ohjeesta
Lausuntoon »

28.3.2021
Ympäristöministeriö:
Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi
Lausuntoon »

25.3.2021
Onnettomuustutkintakeskus:
Lausunto Onnettomuustutkintakeskuksen luonnoksesta senioritalon tulipalo Jyväskylässä 10.7.2020
Lausuntoon »