Lausunnot

Lausunnot 2023

Lausunnot 2022

Lausunnot 2021

Lausunnot 2019

Lausunnot 2018

Lausunnot 2023

Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:
Lausunto ohjekorttiehdotuksesta RTS 23:3 Toimiva talo, kerrostalokohteet
Lausuntoon »

Eduskunnan ympäristövaliokunta:
Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta
Lausuntoon »
Huomioita ehdotuksesta laiksi henkilöiden pätevyyksien toteamisesta, Risto Levannon esitys asiantuntijakuulemisessa 12.1.2023 »