Lausunnot

Lausunnot 2024

Lausunnot 2023

Lausunnot 2022

Lausunnot 2021

Lausunnot 2019

Lausunnot 2018

Lausunnot 2024

Ympäristöministeriö:
Lausunto ehdotuksesta uudeksi 40 a §:ksi rakentamislakiin sekä asuin-, majoitus- ja työtila-asetukseksi
Lausuntoon »

Ympäristöministeriö:
Lausunto rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta.
Lausuntoon »

Ympäristöministeriö:
Lausunto rakentamislain muuttamisesta.
Lausuntoon »