Mikä on akuuttia

Pääkirjoitus: Ulla Vahtera

Akuuttia on suuri asia: ilmastonmuutos. Glasgow´n ilmastokokous on juuri päättynyt. Edistysaskeleita ilmastotavoitteissa syntyi, joskin ne lähes 200 osallistujamaassa tehdään kovin eritahtisesti ja eri tavoin. Päästövähennystoimilta ei kuitenkaan välty enää yksikään osapuoli.

Akuuttia on rakennetun ympäristön kestävyys. ”Rakennuksia näyttää olevan liikaa, mutta samaan aikaan rakennamme kiivaasti lisää”, toteaa Museoviraston kulttuuriympäristöpalveluiden osastopäällikkö Mikko Härö. Kysyntä ja tarjonta ei kohtaa, mutta toisaalta voi myös kysyä, tehdäänkö asian eteen riittävästi työtä. Fyysisesti kestävät rakennukset ovat yllättävän joustavia. Taitavissa käsissä myös hauraus on kestävää. Arkkitehti Tapani Mustosella on malttia lukea rakennukset ja käsitellä ne kohtuullisesti mitoitetuilla toimenpiteillä, joilla usein päällisin puolin epäkelvoksi todettuun rakennuskantaan on saatavissa runsaasti lisää elinvuosia. Rakennussuojeluun liittyvät kirjoitukset tässä numerossa johdattavat toteamaan, että rakennussuojelu on jo vuosikymmeniä ollut vastaus nyt ilmastonmuutoksen esille nostamiin tarpeisiin. Rakennuskannan on vastaisuudessa oltava monipuolisesti kestävää ja olemassa olevasta täytyy pitää huolta.

Akuuttia on uudistettavana olevan kaavoitus- ja rakentamislain, KRL:n kommentointi. Lausuntopyyntö oli mekaanisesti huomaavainen ja kommentointi helppoa. Kommentoijilta tulleiden viestien perusteella esillä oli jälleen uudistustyön mielekkyys – sama epäröinti, jota oli jo alkumetreillä, kun kävi selväksi, ettei maankäyttöön liittyviin säädöksiin tehdä alussa ajatellun suuruisia uudistuksia. Sinänsä maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL on toiminut kelvollisesti. Asetukset, paikoin ontuvinakin, ovat varsin kattavia. Tässä vaiheessa KRL vaikuttaakin parsinnalta: kootaan kasaan käytäntöjä ja kokeillaan hiukan uutta. Ja kuten aina: kun uutta esitetään, pitää sitä vastustaa. Ihan helposti hyviä mahdollisuuksia ei nähdä. Niitä kuitenkin on.

Akuuttia on kiertotalous. Se on punottu KRL-uudistustyön suuriin periaatteisiin, jotka rakentavat vastuullista tulevaisuutta. Kiertotalous ei ole suoraviivaista, konkreettista ja ymmärrettävää, mistä säädöstöt pitävät huolen. Kiertotalous on tänään vielä matematiikkaa. Kaatikselta löydetyn ikkunan sijoittaminen omaan rakennukseen ei onnistu. Sen sijaan teräsrakenne saattaakin olla kiertotalouden kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Kiertotaloudella on monet kasvot. Pääasia on, että ne kaikki tulevat tutuiksi.

Akuuttia on roima kritiikki. Muutama kotimainen elokuva on saanut sitä osakseen. Helsingin Sanomien oiva kasvo, sympaattisilla rakentamiseen liittyvillä artikkeleilla kunnostautunut toimittaja Paula Holmila ruotii aiheellisesti Suomen arkkitehtuurimuseon (vuoteen 2012 saakka Suomen rakennustaiteen museo) Toivoa puusta -näyttelyä (HS 9.11.-21). Hutera näyttely ihmetytti ja johdatti miettimään mitä näyttelyiltä ylipäätään on tänä päivänä lupa odottaa. Tuntui huojentavalta jakaa samat tuntemukset artikkelin kanssa. Ennen Holmilan kritiikkiä oli jo syntynyt tässä lehdessä oleva arviointi Venetsian biennaalista.

Akuuttia on tämä formaatti: verkkolehden alkuaskeleet on nyt otettu, tämä numero on ensimmäinen steppi. RY-lehti on saamassa uuden päätoimittajan, joka aloittaa työnsä vuoden 2022 alusta. Vieno ounastus on, että muutosten tiellä edetään isosti. Omasta puolestani olisin jatkanut vielä tovin painetun sanan parissa ja samanlaisesta kaihosta fyysiseen lehtiformaattiin tulee enenevästi viestejä. No, kysely tehtiin ja jäsenistö sanoi sanottavansa: verkkolehteen mennään. Jäsenistö teki valinnan, joten pulinat pois ja kohti uutta.

Kuva: Pauli Boström

Ulla Vahtera