Muutosjohtamisen koulutus tietomallien hyödyntämiseen rakennusvalvonnassa, 5 op

Metropolia AMK:n koulutus on suunnattu suurten ja keskisuurten kaupunkien ja kuntien rakennusvalvontojen johtotehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutuksen jälkeen
• tunnet rakennusten tietomallien vaatimukset, ohjeet ja käsitteet ja Yleiset tietomallivaatimukset (YTV)
• tunnistat digitaalisten työkalujen mahdollisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa
• ymmärrät käynnissä olevien uudistusten vaikutuksia rakennusvalvonnan toimintaan
• tunnistat rakennusvalvonnan kehittämiskohteita
• osaat laatia ja toimeenpanna oman organisaationsa kehittämissuunnitelman


Koulutuksen sisältö
1,5 op BIM perusteet: (BIM – Building Information Model, Management)
• mikä on rakennuksen tietomalli?
• rakennusten tietomallien vaatimukset, ohjeet ja käsitteet, Yleiset tietomallivaatimukset YTV
• digitaalisten työkalujen mahdollisuudet rakentamisen viranomaisohjauksessa
• koordinointiohjelmistojen käyttö rakennuksen säännöstenmukaisuuden tarkastuksessa
• tiedohaku rakennuksen tietomallista ja tietomallien käsittely
• rakennuksen tietomallit kaupunkimallien osana ja niiden hyödyntäminen kaupunkikuvallisissa tarkasteluissa.


1,0 op Muutosjohtaminen kohti digitaalista rakennusvalvontaa:
• Muutoksen lainsäädännöllinen merkitys
• Kokemuksia tietomallipohjaisesta rakennusluvituksesta
• Kansalliset tietomallipohjaisen rakennusvalvonnan tavoitteet: digitaalinen, vakioitu, automaattinen, integroitu
• Tilannekuvan luominen käynnissä olevien uudistusten vaikutuksista.


2,5 op Opinnäytetyö: Digitalisaatio laskeutuu rakennusvalvontaan – Laskeutumissuunnitelman laatiminen omaan organisaatioon.

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus on suunnattu suurten ja keskisuurten kaupunkien ja kuntien rakennusvalvontojen johtotehtävissä toimiville henkilöille.


Koulutuksen ajankohta ja toteutustapa
Koulutus järjestetään, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Alustavan aikataulun mukaan koulutus käynnistyisi alkusyksystä 2022, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi.
Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena.


Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautumisia otetaan parhaillaan vastaan, täytä ennakkoilmoittautumislomake Lyyti-palvelussa 30.5.2022 mennessä.


Hinta
Koulutuksen hinta on 1 900 € + alv 24 %. Huom! Ympäristöministeriöstä on mahdollista hakea koulutukseen 80 % avustus Ryhti-hankkeen piiristä.


Lisätietoja
Metropolian verkkosivuilta
Yliopettaja Päivi Jäväjä, paivi.javaja@metropolia.fi, puh. 040 334 0930
Suunnittelija Mari Ikonen, mari.ikonen@metropolia.fi, puh. 040 672 5583