Noloa siellä täällä

Artikkeli Ulla Vahtera

Ajatuksia Venetsian ja Vallisaaren näyttelyistä

Venetsian biennaalin historiallisen pääpaikan, Giardini di Castellon edustalla sijaitsevan veistoksen vaikuttavan sijainnin ja asetelman on suunnitellut arkkitehti Carlo Scarpa. Augusto Murerin The Female Partisan johdattaa tänään ohikulkijan ajatukset myös ilmastonmuutokseen.

Venetsian biennaalin Suomen paviljongin tämänvuotisessa näyttelyssä käyminen olisi ollut ylitsepääsemätön pettymys, ellei riemu lupaavasta pandemian kahleista vapautumisesta olisi saanut yliotetta. Matkustamaan pääsy onnistui jotenkuten, joskin ihmiskuntaa yhdistävä huoli oli vielä kouriintuntuvasti läsnä juuri Italiassa. Etenkin biennaalin Giardini-alueelle pääsyssä oli oltava tarkka. Jopa sylivauvat lastenvaunuineen tarvitsivat erilliset kaavakkeensa, todistuksensa ja pääsylippunsa päästäkseen ulkoilma-alueelle päiväunille. Odotukset Suomen osuudesta olivat kuitenkin niin suuret, ettei mikään ponnistelu ja panostus tuntunut ylivoimaiselta.

Arkkitehti Carlo Scarpan (1906–1978) kädenjälkeä on myös Giardiniin vuonna 1952 suunniteltu lipunmyyntikoju. Pieni mittakaava hämmentää edelleen. Alueella mm. Venezuelan paviljongissa pääsee tutustumaan Scarpan runolliseen, huippuunsa viimeisteltyyn detaljiikkaan.  

Positiiviset odotukset pyyhkiytyivät nopeasti. Suomen näyttely oli hämmentävä ja lopulta pettymys. Kokemus ei ollut vain oma. Nololta tuntui seurata harvalukuista ihmisvirtaa, joka toki solahti näyttelyyn, mutta joka olankohautuksella jatkoi matkaansa.

Näyttelytila oli paras mahdollinen. Akateemikko Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1956 valmistunut ja sittemmin mm. Panu Kailan johdolla opiskelijoiden taidokkaasti käsittelemä paviljonki on mitä kiinnostavin sisäänheittotuote jo sellaisenaan. Rakennus on nykyään suojeltu ja yksi Giardinin paviljonkipuiston tunnetuimmista arkkitehtuurikohteista. Harmi, ettei tämänvuotinen näyttely tarttunut tarjolla olleeseen lisäarvoon, vaan jättäytyi vain esimerkiksi menetetystä mahdollisuudesta. Paviljongin valmistumisesta on kulunut tänä vuonna 65 vuotta, mutta edes merkkipaalun juhlistamisesta ei näkynyt häivääkään.

Vierailijoita Suomen paviljongin edustalla. Paviljonki rakennettiin vuonna 1956 taidemesenaatti Maire Gullichsenin aloitteesta. Suunnitteluaikaa oli pari viikkoa, suunnittelijana Alvar Aalto. Tilapäiseksi ajateltu kevytrakenteinen paviljonki, joka suunnittelijan mukaan on ”kuin teltta” jäi pysyvästi paikoilleen.

Arkkitehtuuribiennaalin kattoteema How we live together johdatti arkkitehdit pohtimaan mahdollisuuksiaan luoda uusia yhteisöjä. Biennaalin tämänvuotisena pääkuraattorina toimi MIT:n professori ja dekaani Hashim Sarkis. Suomen näyttelyn perusajatus oli sympaattinen ja osuva. Esille nostettavaksi oli valikoitunut tarina suomalaisesta puurakentamisesta – taidokkaasta ja toimivasta systematiikasta, joka jo pian syntymisensä jälkeen levittäytyi maailmalaajuiseksi vientituotteeksi. Laura Bergerin, Philip Tidwellin sekä Kristo Vesikansan kuratoima näyttely New Standards valotti osaa teollisesta yhteenliittymästä, Puutalo Oy:stä, joka oli puuteollisuuden ja arkkitehtien yhteinen ponnistus tuottaa laadukkaita koteja vastaamaan jälleenrakennuskauden tarvetta. Panostus aikanaan laatuun tuotti tulosta ja Puutalo Oy olikin nopeasti yksi maailman suurimmista esivalmistettujen puutalojen tuottajista. Näyttelyn painopisteenä oli esitellä Puutalo Oy:n levinneisyyttä eri puolille maailmaa.

Harmillisesti näyttely ei avannut itse rakennustuotetta, vaan oli ajautunut sivupolulle ja kummallisuuksiin. Oivaltava rakennetekniikka ja eleganssi eivät olleet esillä käytännössä yhtään. Esillä ei ollut esimerkiksi Helsingin Jollaksesta arkkitehti Toivo Jäntin suunnittelemasta tyyppitalokavalkadista liki autenttisina pysyttäytyneitä rakennuksia – tai niihin taidokkaasti tehtyjä, huolella harkittuja päivityksiä. Eikä vastikään Aalto yliopistolle tehtyä opinnäytetyötä, joka lapsuksistaan huolimatta olisi tarjonnut oivan tietopaketin. Piirustusvalikoima omituinen ja anti vähäinen. Ei myöskään mainintaa, että itse näyttelypaviljonkikin on aikanaan toteutettu esivalmistetuista puuelementeistä.

Sen sijaan näyttelyn visuaalinen painopiste painottui valokuviin talojen asukkaista eri puolilla maailmaa. ”Mitä älyä on mennä katsomaan valokuvaa eteläamerikkalaisesta ukosta” oli näyttelyyn läpi Euroopan yksityisautoilleen ryhmän toteama näyttelystä, jolle asiaan hiukan perehtyneinä heillä oli suuret odotukset. Valokuvien keskinkertainen taso ei avannut ydinasiaa. Valokuvista puuttui Esko Männikön taituruus viitekehysten syvällisessä tarkkailussa. Valokuvien äärelle ei ollut tarvetta pysähtyä. Näyttelyn painopiste ei tarjonnut tarttumapintaa. Perustiedollista kädenojennusta ei oltu nähty tarpeen tehdä. Ylimielisyys yllätti.

New Standards -kirjan julkistamistilaisuus. Englanninkielistä teosta esittelevät mm. kuraattorit Laura Berger ja Kristo Vesikansa. Tutkimusprosessin kuvauksessa oli intoa, mutta käytännön järjestelyissä outoutta: teos ei ollut paikalla saatavilla, joskin kiinnostuneilta sentään kerättiin yhteystiedot. Mitään ei sen koommin ole kuulunut. Kenelle kaikki oikein oli suunnattu?

Mitä tarjotaan

Näyttelysuunnittelussa ylipäätään osoittaa tänä päivänä älyllistä laiskuutta asettaa esille ”skriini” ja siihen pyörimään filmi – etenkin korona-aikana, joka muutoinkin on riittävästi liimannut ihmiset kiinni näyttöihin. Toki Venetsiaan valittu filmi oli Suomen näyttelyn parasta antia esitellessään vuosikymmenten takaisen tyyppitalotyömaan etenemisen. Ajankäytön tajuamiselle on aina tilausta – ilman sitä tuntuu vain piittaamattomalta seisottaa näyttelyyn tutustujaa fantastisessa ympäristössä sijaitsevassa erityisessä tilassa katsomassa pitkähköä esitystä näytöltä. No, katsojia ratkaisu ei koukuttanut – ei kai ollut tarkoituskaan nuivasta asetelmasta päätellen.

Samaa velttoutta oli aivan liikaa myös Vallisaaren Helsinki Biennaalissa. Videoesitys on paitsi laiskuutta, myös henkistä rajallisuutta tilanteessa, jossa on käytettävissä poikkeukselliset puitteet. Vuoropuhelu, reagointi ympäristön kanssa on erityinen stimulantti. Näin esimerkiksi Vallisaaren Biennaalin Maaria Wirkkalan työ jätti lähtemättömän muistijäljen: ainutkertaisesta tilasta poimitut elementit saatuaan hienovaraiset korostukset ja valaistuksen tuottivat uusia mielleyhtymiä. Toisissa näyttelypisteissä videot toistensa perään vain uuvuttivat, joten anti oli syytä ohittaa. Samalla tavalla kuin osassa Vallisaaren kavalkadia myös Suomen näyttely Venetsiassa käänsi selkänsä ympäristölleen näyttelypaviljongin rakennetekniikkaa myöten. Tilanteen taju oli kadoksissa.

Venetsian biennaalin Suomen näyttelystä syntyi mielikuva, että näyttelyn kokoajat ovat liian syvällä materiaaliltaan laajassa asiakokonaisuudessa tajutakseen, että esille tuotava asia tarvitsee ymmärrettävän selityksen ennen menemistä kuriositeetteihin. Tarvitaan saatesanat – etenkin näyttelyssä, jossa esiteltävänä on suuri kokonaisuus. ”This is just a scratch”, totesivat kuratoijat esittelypuheenvuorossaan. Ilmaisu on osuva, mutta murheellinen. Miksi esitellä iso tarina vain omituisella individualistisella raapaisulla. Puutalo Oy olisi ansainnut enemmän ja parempaa.

Suomen näyttelyssä on tarinaa Puutalo Oy:stä, vuonna 1940 perustetusta teollisesta yhteenliittymästä, joka aikanaan osaltaan vastasi sodanjälkeiseen pakolaiskriisiin, 420 000 Karjalan evakon asuttamiseen. Jo pian Puutalo Oy kasvoi yhdeksi maailman suurimmaksi esivalmistettujen puutalojen tuottajaksi. ”Pienellä valikoimalla erilaisia standardielementtejä pystyttiin toteuttamaan tuhansia talovariaatioita, jotka soveltuivat hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, ilmastoihin ja kulttuureihin”, kuvaa näyttelytiedote. Asuinrakennusten lisäksi elementeistä koottiin mm. kouluja. Malliesimerkki toimivasta toteutuksesta, näyttelyyn liittyvän teoksen sivuilla 89–91 kuvattu Kaarelan koulu, päätyi arvokkaasta taustastaan huolimatta Helsingin kaupungin sumeilemattomaan purkuaaltoon.

Mitä muuta tarjolla, pari poimintaa

Venetsian arkkitehtuuribiennaali ei viime vuosikymmeninä juurikaan enää ole ollut läpileikkaus arkkitehtonisista saavutuksista rakennetussa ympäristössä ja inspiroivista ajatuksista niiden takana. Pikemminkin fiilis on sama kuin opiskelijanäyttelyissä. Esillä on usein kevyenpuoleisia tutkielmia ja pseudofilosofointia. Kun näyttelykokonaisuus tarjoaa massiivisen määrän tämänkaltaista materiaalia, on itsestäänselvyys, ettei laajaa syventymisen tarvetta synny. Toki joukosta aina erottuu osaavien suunnittelijoiden kädenjälkeä. Onkin hauska todeta, että juuri näiden kohdalle riittää yleisöä.

Paviljonkisuosikkeihin kuuluu alueen takaosassa sijaitseva, Giardini-joen sillan jatkeena sijaitseva Brasilian paviljonki. Vuonna 1964 rakennetun paviljongin suunnitteli lopulta venetsialainen arkkitehti Amerigo Marchesin.

American Framing, an exhibition dedicated to wood-framed construction in American architecture -teos on rakennettu Yhdysvaltojen paviljongin edustalle. Tämänvuotiseen biennaaliin toteutettu puukonstruktio kätkee taakseen 1930-luvulla toteutetun palladiolaisen rakennuksen, jonka aikanaan suunnittelivat William Adams Delano ja Chester Holmes Aldrich.

Tämänvuotinen Venetsian biennaali näyttäytyi varovaisena. Giardinin paviljongeista monet olivat kiinni pääasiassa eriasteisten korjaustöiden takia. Riittävän paljon hyvää silti löytyi – ja juuri avoinna olevien paviljonkien vähäisen määrän takia ne nousivat normaalia näyttävämmin esille. Tämänkin puolesta Suomella olisi ollut oiva tilaisuus iskeä tarjonnallaan.

”Mitä olet valmis jakamaan toisen kanssa”, oli lähtökohtana norjalaisen Helen & Hard -arkkitehtitoimiston suunnittelemassa A model for cohousing -näyttelyssä Pohjoismaiden paviljongissa. Norjalaisen arkkitehti Sverre Fehnin vuonna 1962 suunnittelema paviljonki on aikanaan asettunut paikkaansa kasvillisuuden ehdoilla; kolme puuta jätettiin sijoilleen lävistämään kattorakenteet. Paikalle on syntynyt pergolan kaltainen, valoisuudeltaan erityinen tila. Paviljonkiin oli nyt toteutettu 1:1-mittakaavassa asuinympäristöä, josta oli poimittavissa ajatuksia yhteisöasumisen piirteistä yhtälailla kuin myös tuntemuksia konstailemattomasta puurakentamisesta. Valolla, tiloilla ja matalan jalostusasteen materiaalilla vuoropuhelevassa paviljongissa olisi voinut viettää aikaa loputtomiin. Näyttely inspiroi kävijöitä heidän taustoistaan riippumatta. Toteutus kauttaaltaan oli esimerkki lisäarvosta, jollaista vain taitavalla suunnittelulla voi saada aikaan.

Pohjoismaiden paviljonki on vuodelta 1962, suunnittelijana arkkitehti Sverre Fehn. Pergolamainen rakennus on suunniteltu paikalla olleen kasvillisuuden ehdoilla: kolme puuta lävistää rakennuksen katon. Vuorollansa Suomi, Ruotsi ja Norja tuottavat paviljongin näyttelyt. Tämänvuotisen näyttelyn päävastuu oli Norjan kansallismuseo Nasjonalmuseetilla.

Helen & Hard -arkkitehtitoimiston kuratoima installaatio asettuu luontevaksi osaksi Pohjoismaiden paviljonkia. Teema on ajankohtainen: joukko ihmisiä kutsuttiin yhteishankkeeseen, jossa mm. asukkailta tiedusteltiin valmiutta jakaa yksityiselämäänsä naapureiden kanssa. Hyvä näyttelysuunnittelu tuottaa lisäarvoa: taidokkaasti hallittu yksimateriaalisuus inspiroi jo sinällään.

Lundgaard & Tranberg Architects oli suunnitellut Tanskan paviljonkiin Tanskan näyttelyn. Kuraattorina toimi taidehistorioitsija Marianne Krogh. Jo 1930-luvulla valmistunut paviljonki sinällään edustaa hyvin tanskalaista estetiikkaa; materiaaleissa on maanläheisyyttä ja mittakaava on pieni. Käyttöveden kiertokulkua esittelevä näyttely, liki laboratorio arkipäiväisine säiliöineen, putkistoineen ja paikoin brutaaleine vesiväylineen solahti rakennukseen yllättävän luontevalla tavalla. Näyttelyyn tutustuja ohjattiin osaksi sadeveden reittiä. Näyttelyn tarjoama informaatio soluttautui mieleen huolella harkitulla tavalla ja niinpä asia sisäistyi ponnistelematta. Myös Tanska oli panostanut laadukkaaseen näyttelysuunnitteluun. Itsensä se maksoi varmasti moninkertaisesti takaisin.

Tanskan paviljonki on valmistunut jo vuonna 1932, suunnittelijanaan arkkitehti Carl Brummer (1864-1953). Paviljonkia peruskorjattiin ja laajennettiin 1950-luvulla arkkitehti Peter Kochin johdolla. Lundgaard & Tranberg Architects kehittivät paviljonkiin veden kiertokulkua kuvaavan, toteutukseltaan kursailemattoman installaation.

Lisää tarvitaan

Puutalo Oy on saanut ansaitsemaansa mielenkiintoa. Tuotannon voittokulku oli aikanaan huikea. Hyvä kysymys on, mihin se katosi. Kysymys esitetään toistuvasti ja myös biennaaliyleisön taholta asiaa tiedusteltiin. Vastaus on olemassa, mutta siihen ei ole pakko tyytyä. Mieluumminkin voi todeta, että käytettävissä on oppimateriaalia uudelle tulemiselle. Vastaavalle voittokululle on edelleen hyvät mahdollisuudet, jos näin halutaan.

Osaamista tarvitaan. Yksi askel edetä on julkaista materiaalipaljoudesta erilaisia otantoja. Julkaisuille ja näyttelyille on edelleen tilausta. Vastaanottajat ovat heterogeeninen joukko ja on ihan aiheellista tarjota jokaiselle jotakin. Mikäli Venetsian näyttely ei jo ihan kohta saa jatkoa, se harmillisimmillaan kääntää asiaa itseään vastaan. Tällä kerralla esilletulo oli menetetty mahdollisuus, mutta tilanne on korjattavissa – ja kannattaa korjata – kokoamalla uusin voimin esillepano, jossa painopisteenä ymmärrettävyys, mielenkiinnon herättämien ja visuaalisuus. Osaajia tällaiseen löytyy kyllä.

Näyttelyyn liittyvästä kirjasta on erillinen arvio RY-lehden tässä numerossa. Samalla tavalla kuin näyttelyssä, myös kirjassa on oheisasialle annettu mittava sivumäärä. Jälleen kuvavalinta on omitusta; jos esimerkiksi professori Pekka Heikkinen kertoo työmaastaan, ei kuva tai pari toteutuksesta voi olla liikaa odotettu informaatiolisä. Visuaalisuudeltaan teos on silppuinen ja tunkkainen, mikä on yhdistävä tekijä biennaalin näyttelyn kanssa ja näin tuotokset ovat oiva, luotaantyöntävä pari. Teoksen ansiona on paikoin asiallinen faktatieto.

Näyttelyyn liittyvää kirjaa ei oltu vaivaannuttu tuomaan paikalle! Se olisi ollut jonkinlainen selittävä tekijä näyttelylle. ”Ei voi olla totta”, totesi kirjava joukkomme tilanteesta. Myös tämä sisäänheittotuote oli ohitettu. Nolotti ja hävetti, mutta toisaalta mietitytti: kenelle tämä kaikki oli suunnattu. Puristiselle akateemisuudelle ja inside-tietäjillekö? Jos näin on, Venetsian arkkitehtuuribiennaali ei ole oikea paikka tällaiselle materiaalille.

Konkreettista Puutalo Oy:n tarinaa on vielä jäljellä rakennetussa ympäristössä – niin näkyvinä kuin myös piilossa olevina elementeissä. Aaltoileva rima ja sen vastakappale ovat patentoitu sovitusosa, joka on käytössä myös Puutalo Oy:n tyyppi 957-rakennuksissa mm. Helsingin Jollaksessa. Talotyypin suunnittelijana oli Olympiastadionistakin tuttu arkkitehti Toivo Jäntti. Ratkaisu olisi ansainnut tulla esitetyksi myös näyttelyssä.

Suomen näyttely puuttuvine teoksineen aiheutti pettymystä ja lamaannusta siinä määrin, että ensimmäistä kertaa Arsenale-alueelle ei enää ollut voimia mennä. Lähinnä itketti. Suomen näyttelyllä oli siis aikamoinen vaikutus. Ei kai ollut ja ole vastaisuudessakaan tarkoitus, että ihan näin käy.