LAURI JÄÄSKELÄINEN

Olli Lehtovuori: Siperiasta Egyptiin. Moniste. 2021

Pitkän päivätyön erityisesti asuntosuunnittelun ja -tutkimuksen alalla tehnyt arkkitehti, rakennusneuvos Olli Lehtovuori (s. 1932) on laatinut omakustanteen eri puolille maapalloa ulottuneista ammatillisista matkoistansa. Huomattava määrä Lehtovuoren matkatarinoita on aikoinaan ilmestynyt myös RY-lehdessä.

Siperiasta Egyptiin on kollaasinomainen kooste pääosin Olli Lehtovuoren omia tekstejä, valokuvia, piirroksia ja eri aikakausia valottavia lehtileikkeitä. Moniste jakaantuu kolmeen osaan: Pohjolaan, Eurooppaan ja Amerikkaan sekä Välimeren piiriin. Maantieteellisiä ääripisteitä ovat Itä-Siperia, Manhattan ja Egypti. Teemoina ovat luonto, ihminen ja ihmiskäden jälki.

Kooste on leimallisesti kollaasi. Mukana on mielenkiintoista ja omakohtaista tarinaa sekä tiiviitä katsauksia ihmiskunnan alkuhämärään. Kuvia ja piirroksia on runsaasti. Lehtovuori on matkoillansa ikuistanut piirroksilla näkemäänsä, ja kamerakin on ollut käytössä.

Lehtileikkeissä on mukana Lehtovuoren omia, vuosikymmenten aikana eri lehdissä julkaistuja juttuja, mutta myös hänestä tehtyjä haastatteluja ja joitakin kokonaan muiden kirjoittamia artikkeleita. Lehtovuoren tarinoita eri puolilta Eurooppaa julkaistiin vuosituhannen alussa säännöllisesti Helsingin Sanomissa. Lehtovuoren aukean mittainen artikkeli Sisilian Notosta kesällä 2001 innoitti aikoinaan allekirjoittanutta vierailemaan kaupungissa, joka rakennettiin 1700-luvulla tuhoisan maanjäristyksen jälkeen kokonaan uudelleen barokin hengessä. Kannatti käydä!

Monistetyyppinen julkaisu on tuhti ja värikäs tietopaketti menneisyyttä, hiukan nykyisyyttä ja Olli Lehtovuoren persoonakohtaisia mielipiteitä. Voi sanoa, että mitä suurimmassa määrin tekijänsä näköinen. Olli Lehtovuoren kynän piirrosjälki on klassinen ja taitava. Valokuvien taso heittelehtii. Vaikka kysymys on kollaasista, olisi lukijan kannalta helpottanut, että sitä olisi toimitettu enemmän. Nyt lukija ei aina tahdo pysyä kärryillä, missä milloinkin mennään. Kunnioitettavaa on, että nykyisen sähköisen median aikakaudella jälkipolvien ihmeteltäväksi jää tällaisia fyysisiä koosteita. Niiden arvo ja merkitys voi aikaa myöten osoittautua huomattavaksi.

Lauri Jääskeläinen
Varatuomari, valtiotieteiden maisteri