LEENA JASKANEN

Rakennustarkastusyhdistyksellä on juuri nyt monta aihetta juhlia ja kiittää: johtokunta sekä jäsenistölle näkyvimmät verkkosivusto ja RY-lehti uudistuvat. Kuluva vuosi on yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuosi. Verkkolehden tuoreimman numeron sisältö on omistettu juhlavuoden teemoille ja yhdistyksen keskeisille toimijoille.

Uudistuneen verkkojulkaisun myötä esitän lämpimät kiitokset kaikille RY-lehden tekijöille. Aikaisempi toimitusneuvosto, päätoimittajat Lauri Jääskeläinen ja Ulla Vahtera sekä monet muut toimijat yhdistyksen piirissä – työnne on ollut kaiken huomion arvoista. Luvallamme-julkaisuun koottu yhdistyksen 50-vuotistaival saa jatkoa Lauri Jääskeläisen artikkelissa. Kuvituksen kautta herää eloon toiminnan viimeiset kymmenen vuotta. Auri Häkkinen puolestaan summaa artikkelissaan Lauri Jääskeläisen mittavaa rakennusvalvontauraa.

RY-lehteä on tarkoitus jatkossakin suunnata rakennusvalvontojen moniammatilliselle väelle. Yhdistyksen verkkosivu tulee uudistusten jälkeen palvelemaan entistä paremmin rakennusvalvontatyötä: alusta toimii monipuolisena tietolähteenä hakutoimintojensa ansiosta, se kokoaa rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt sekä jäsenille tarjottavan verkkokoulutusmateriaalin – ja toimii siten myös erinomaisena perehdyttäjänä rakennusvalvontatyöhön.

Päätoimittajan rooli hakee uusia polkuja ja tullee linkittymään vahvemmin johtokuntatyöhön ja yhdistyksen strategiatoimien näkyväksi tekemiseen. Oma ammatillinen mielenkiinnon kohteeni – viranomaistyön ja asiakaslähtöisyyden yhdistäminen uusissa toimintatavoissa – tulee toivottavasti näkymään myös sisällöissä. Kuten rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt, myös uudenlaiset viranomaistoiminnan tavat olisi mahdollista kehittää ja omaksua laajemmassa yhteistyössä.

Rakennettu Ympäristö -lehden visuaalinen ilme on uudistunut sen ensimmäisestä sähköisestä julkaisusta. Ulkoasun kehittämistyö jatkuu uuden toimitusneuvoston voimin. Tavoitteena on lukijoilleen helposti lähestyttävä, kaunis ja selkeä ilme. Lukijakyselyissä on toivottu keskustelevuutta ja kontaktia erilaisten rakennusvalvontojen arkeen. Sosiaalinen media mahdollistaa ammatillisen mielipiteiden vaihdon – somen mahdollisuuksia hyödynnetään pikkuhiljaa edeten. Lukijatoiveita kuunnellaan edelleen: esittäkää toiveitanne ja ideoitanne rohkeasti; myös artikkeliehdotukset ovat tervetulleita!

Maaliskuussa järjestettävien Rakennustarkastuspäivien pääteemat ovat ilmastonmuutos ja työhyvinvointi – erityisen ajankohtaisia juuri nyt. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii dramaattisia toimia ja rohkeutta. Ministeri Emma Karin videotervehdys avaa koulutuspäivämme; tilaisuus järjestetään teemaan sopivasti ilmastopääkaupungiksi nimetyssä Lappeenrannassa.

Työn muuttuminen on pysyvää ja siirtyminen hybridityöskentelyyn erityisen ajankohtaista. Rakennusvalvonnat ovat työskennelleet nyt miltei kaksi vuotta etänä – olemme oppineet uusia työtapoja ja käyttämään uusia työvälineitä. Työhyvinvointi on etätyöskentelyn myötä noussut aivan uudella tavalla ajankohtaiseksi; siihenkin teemaan pääsemme syventymään päivien ohjelmassa.

Onnittelut 60-vuotiaalle Rakennustarkastusyhdistykselle! Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan Lappeenrannan Rakennustarkastuspäiville, paikan päälle – kohottamaan maljan juhlan ja jälleennäkemisten kunniaksi!

Union of the Torus and the Sphere, 2001, Richard Serra, Dia: Beacon. Kuva: Mirjami Jaskanen

Leena Jaskanen