Rakennuspaikan hallinta

Artikkeli Lauri Jääskeläinen

Rakennuslupaa haettaessa tuli vuoden 1958 rakennuslain nojalla annetun rakennusasetuksen (266/1959) mukaan esittää selvitys siitä, että luvan hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa (RakA 51 ja 122 §).

Pori piti hyvää huolta vieraistaan

Artikkeli Ulla Vahtera

Useiden aikataulumuutosten ja puolentoista vuoden yrittämisen jälkeen päästiin vihdoin toteuttamaan Rakennustarkastuspäivät Porissa.