AJANKOHTAISTA

Puheenjohtajien mietteitä kohti tulevaa

Pekka Seppälä ja Risto Levanto kesäisissä mietteissä Tampereella.

Rakennustarkastusyhdistyksen johtokunta tapasi uudella kokoonpanolla 10.6.2022 Tampereella. Viikinsaaressa ideoitiin seuraavan strategiakauden painopisteitä, ensi kevään Rakennustarkastuspäiviä ja yhdistyksen tarjoamaa ammatillista tukea työelämän muutoksissa.

RTY:n uusi puheenjohtaja Risto Levanto on yhdistyksen kanssa samaa vuosikertaa – ammatillisesti parhaassa iässä; kokenut ja useamman rakennusvalvonnan toimintaa nähnyt. Johtokuntakokoonpanoon kuuluu myös Pekka Seppälä, yhdistyksen aiempi puheenjohtaja vuosilta 2017–2022. Kesäinen johtokuntaretki tarjosi mahdollisuuden puheenjohtajien keskusteluhetkeen ja toiminnan keskeisten kehittämisajatusten pohdintaan.

Laukontorin ja Viikinsaaren yhteysalus M/S Tammerkoski ja johtokunta. 

Yhdistys verkostoitumisen tukena ja aktiivisena keskustelun avaajana

Risto Levanto toivoo, että yhdistys on helposti lähestyttävä ja että jäsenistö kokee voivansa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ammatillisissa pulmatilanteissa. Rakennusvalvontatoimintaan liittyy erityiskysymyksiä eri puolilla Suomea. Jäsensivustolle kootaan valtakunnallisesti kiinnostavia ja työtä helpottavia linjauksia; yhdistyksen tarjoamille lakisivulle sekä vielä kehitteillä olevaan Topten-osioon. Koulutuspäivien tulevia teemoja suunnitellaan ajankohtaisiksi ja tapahtumissa tullaan tarjoamaan eri sidosryhmille tilaisuuksia verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.

Pekka Seppälän kaudella puheenjohtaja panosti verkostoitumiseen eri puolille Suomea suuntautuvilla vierailuilla. Näiden henkilökohtaisten tutustumisten avulla yhdistys on saanut laajan käsityksen rakennusvalvontatyön moninaisista erityiskysymyksistä – ja toimintaa on voitu suunnata täsmällisemmin kohdentaen. Pekka Seppälän puheenjohtajakaudella on aktiivisesti tuettu myös rakennusvalvontojen alueellista toimintaa.

Valtakunnallinen Topten-työskentely on korvannut pitkälle yhdistyksen aiemmat ammattijaostot ja tämä suuntaus jatkuu Risto Levannon näkemyksissä. Näkyvän johtokuntatyön taustalla tehdään myös paljon vaikuttamistyötä lain laatijoiden ja rakennusalan toimijoiden suuntaan. Tässä uudella puheenjohtajalla on keskeinen rooli.

Risto Levanto: Parhaimmillaan yhdistys tuo ruohonjuuritasolle konkretiaa ja tukea päivittäiseen tekemiseen.

Rakennusvalvonnan houkuttelevuuden kasvattaminen

Rakennusvalvontojen rekrytointiongelmiin on etsitty vastauksia jo jonkin aikaa – tätä pohtii myös uusi johtokunta. Risto Levannon mukaan alalle haetaan kokeneita ja suunnittelutehtävissä ammattitaitoaan jo kartuttaneita osaajia, mutta kunta-ala tarjoaa monia etuja myös nuoremmille työntekijöille. Erityisesti kouluttautumisen tuki ja laadukas perehdyttäminen antavat yhdistykselle hyviä teemoja toiminnan painopisteiksi rakennusvalvontatyön tukemiseen.

Rakennustarkastusyhdistyksen Seniorit ovat kokoontuneet vasta kerran, mutta jo nyt on selvää, että mentoroinnin apuna heillä on paljon annettavaa uusille tekijöille.

Nykyisen ja edellisen puheenjohtajan näkemyksissä uusia työntekijöitä rakennusvalvontoihin houkutellaan itsenäisen työn positiivisella imagolla, tarkistamalla palkkapolitiikkaa ja kertomalla avoimesti työn vaikuttavuudesta.

Johtokunta tutustumassa Viikinsaaren värikkääseen historiaan, näkymä Lehtisaareen. 

Huolenaiheena rakentamisen laatu

Risto Levannon mukaan jokainen rakentamisessa mukana oleva haluaa lähtökohtaisesti hyvää. Laadukkuus saavutetaan vain yhteistoiminnan tuloksena. Toteutuksen laadun pitää olla kannattavaa. Uudenlainen toimintakulttuuri on jo omaksuttu ja yhdistys tukee näissä tavoitteissa kaikin mahdollisin keinoin: myös yhtenäisten linjausten avulla. Valtiovarainministeriön tukema Topten-korttien kehittämisprojekti jatkuu Tampere-vetoisesti ja siirtyy valmistuessaan yhdistyksen sivustolle.

Rakennustarkastusyhdistys toimii tärkeänä kokoavana voimana ja tiedotuskanavana rakennusalalla. Viimeaikaisina huolenaiheina Pekka Seppälä nostaa esiin asuntosuunnittelun heikon tason ja Risto Levanto vastuunoton katoamisen, kun urakat ketjutetaan ja pilkotaan. Yhdistyksen rakentamislakiin annetuissa lausunnoissa on näihin aiheisiin kiinnitetty erityistä huomiota.

Pekka Seppälä: Yhdessä tekemällä saavutetaan enemmän; keskustelevuus on tärkeää.

Tietomalleissa mahdollisuus

Suomen rakennusvalvonnat ovat Risto Levannon mukaan edelläkävijöitä tietomallipohjaisen rakennuslupakäsittelyn etenemisessä – samoin sähköisen asioinnin kehittämisessä. Oppia maailmalta olisi otettavissa Viron, Hollannin tai Singaporen rakennusvalvontojen asiointimalleihin. Vantaan rakennusvalvonnan näkökulmasta kiinnostaa myös aluekehittäminen kaupungissa, jossa monikeskustaisuus on kaupunkirakenteen lähtökohta.

Pekka Seppälä toivoo, että tietomallit saataisiin rakentamisen ajalta myös jatkuvaan käyttöön rakennuksen elinkaarella. Rakennusvalvontojen lupakäsittelyssä ne olisivat tällä hetkellä eniten hyödyksi suuremmissa hankkeissa ja kaupunkimalleissa tarkasteltuina.

Vaikka rakennusvalvonnan lupakäsittelyn tulevaisuus ja kehittymisen mahdollisuus pohjaa tietomalleihin, kuvaa Risto Levanto olevansa avoin kaikelle uudelle. Rakennustarkastusyhdistyksen toiminnassa hän kuitenkin haluaa tietoisesti jättää tilaa yhteisen tulkinnan muodostamiselle.

Risto Levanto

Diplomi-insinööri, valmistunut 1988 Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta. Toiminut rakennesuunnittelijana 15 vuotta, rakennusvalvontakokemusta 18 vuotta. Työskentelee rakennusvalvontapäällikkönä Vantaan rakennusvalvonnassa.

Harrastaa ulkoliikuntaa monessa muodossa: hiihtoa, pyöräilyä, patikointia, frisbeegolfia. Purjehtii mielellään. Pelaa myös Strategia-lautapelejä.

Pyrkii nauttimaan arjen pienistä asioista, ihan vain huomatakseen miten monet asiat ovat hyvin.

Kahlaa kirjakaupan alelaarista mukaan tarttuneita teoksia ”1001 elokuvaa, jotka jokaisen on syytä nähdä” ja ”1001 levyä, jotka jokaisen on syytä kuulla”. Molemmissa on homma sopivasti kesken. Ennalta arvattavien klassikoiden joukossa on ollut muutamia helmiä, joita ei muutoin olisi tullut bongattua. Joukkoon on mahtunut myös sellaisiakin pläjäyksiä, joissa on huomannut oman kulttuurisen rajoittuneisuutensa. Toki hyllystä löytyy myös ”1001 rakennusta, jotka jokaisen on syytä nähdä”.

Leena Jaskanen
Tampereen rakennusvalvontapäällikkö

Kuvat: Leena Jaskanen, Anja Hakkarainen, Tiina Reponen, Paula Frank, Matti Karjanoja.