LEENA JASKANEN

Rakennusvalvonnan ja RTY:n merkkipaaluja

Rakennusvalvontatyöllä on vaikuttavaa, mutta rakentamislakiesityksen vahvistumisen jälkeen työmme merkittävyys on aina laajempaa. Rakentamisen ja rakennusten elinkaaren aikaiset päästöt käsittävät peräti 40 prosenttia koko maapallon hiilidioksidipäästöistä. Niiden vähentämiseen vaikuttaa suuri joukko ammattilaisia aina rakennusten suunnittelijoista ja rakennusmateriaalien valmistajista kaavoittajiin sekä kiinteistösijoittajiin saakka.

Selkeä tahtotila vähähiilisyyden edistämiseksi ei vielä riitä; rinnalla toimii laki, joka pakottaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Rakentamislupahakemuksiin liitettävä ilmastoselvitys tulee olemaan yksi työkalu. Eduskuntaan juuri valmisteltu rakentamislakiesitys läpi mennessään edesauttaa päästöjen tavoitteiden saavuttamista:

”Rakentamislakiesityksen 38 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla vähähiiliseksi. Uuden rakennuksen tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava rakentamislupaa varten tehtävässä ilmastoselvityksessä. Ilmastoselvitystä ei tarvita sellaiselle uudelle rakennukselle, jota ei ole suunniteltava ja rakennettava 37 §:n mukaan lähes nollaenergiarakennukseksi taikka korjattavalle erillispientalolle tai laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle, jonka energiatehokkuutta ei ole mainitun pykälän mukaan parannettava korjaustyön yhteydessä.”

Meillä rakennusvalvonnoilla tulee olemaan mielenkiintoinen ja tärkeä tehtävä ilmastoselvitysten arviointityössä. Asetusluonnoksen mukaan pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti laadittava ilmastoselvitys. Yhteistyötä ja osaamisen kasvattamista tämä vaatii meiltä kaikilta – ja nyt on se hetki! Rakennusalan yhteiset Topten-linjaukset tulevat täydentämään uusia asetuksia yhtenäisiksi linjauksiksi ja työkaluiksi – joilla on puolestaan vaikuttavuutta suunnitteluun jo luonnosvaiheessa.

Kuluva vuosi on erityinen merkkipaalu myös Rakennustarkastusyhdistyksen aikakirjoissa: yhdistyksen lehti täyttää tänä vuonna 60-vuotta. Pääkirjoitus kuudenkymmenen vuoden takaa kertoo RTY:n toiminnan ja kysymysten olevan samankaltaisia tälläkin hetkellä. Juhlavuoden numeroissa julkaisemme välähdyksiä lehden historiaan: rakennusvalvontatyötä on tehty hyvin samankaltaisten kysymysten äärellä – ajankohtaiset teemat ja säädösmuutokset vain siirtävät painopistettä aina uusien ilmiöiden äärelle.

Ilmastonmuutos. Nyt.

Helsingissä 1.3.2023
Leena Jaskanen

Kuva: Matti Karjanoja.