LEENA JASKANEN

Alan seuraava sähköinen hypähdys

Rakennusvalvonta alana elää tulevina vuosina suurta murrosta. Työvälineet kehittyvät ja uuden rakentamislain myötä valmistaudumme tietomalliavusteiseen rakennuslupakäsittelyyn. Tietomallit ovat suunnittelutoimistoille ja rakennustyömaille jo arkipäivää – ja nyt siirrytään vaiheeseen, jossa rakennuslupahakemus tuotetaan tietomalleista ilman ylimääräistä työvaihetta. Koneluettavuudella varmistetaan tietojen oikeellisuus jo ennen hakemuksen jättövaihetta. Tällä voidaan ihannetilanteessa saavuttaa hallitusohjelmaan sisältyvä tavoitteellinen käsittelyaika, joka luvataan huolella valmistellulle ja kaikki tiedot sisältävälle lupahakemukselle.

Tekoälyn hyödyntäminen on keskeinen osa asiakaskokemuksen parantamisen pohdintoja. Osana tiedonhallintaa asiakas- ja työntekijärajapinnoissa se helpottaisi rakennusvalvonnan neuvontapalveluita sekä tiedon löydettävyyttä. Tarvitaan rohkeita kokeiluita tälläkin saralla. Ennakkoneuvottelujen muistilistat voisivat toimia rakennusvalvontojen internetsivuilla prosessia ohjaten tai virtuaalinen asiakaspalvelija etsiä asiakkaalle sopivaa ohjeistusta ja tietoa. Miksi emme hyödyntäisi kaikkia mahdollisia markkinoilla olevia työvälineitä?

Tekoäly tai tietomallit eivät kuitenkaan korvaa ihmistyötä – mutta voivat helpottaa sitä huomattavasti. Helsingin Sanomat 16.8.2023 testasi tekoälyn taitoja erilaisissa suunnittelutehtävissä tyyliä vaihdellen. Visualisointiin ja havainnollistamiseen tekoäly kykenee, mutta suunnittelijan vankkaa ammattitaitoa tai luovuutta se ei korvaa. Aika, laskenta- sekä logistinen järjestelykyky ominaisuuksina ovat jo käytössä. Sen sijaan materiaalintuntemuksen tai detaljiikan tajun omaa toistaiseksi vain ihmisammattilainen.

Rakentamisen hiljentyminen huolestuttaa, mutta työjonojen lyhentyminen kannattaa kääntää alan eduksi. Oman rakennusvalvontatyön kehittämiselle jää toivottavasti juuri nyt aikaa. Topten-tulkintojen työstäminen sekä rakentamislain yhteisistä linjauksista sopiminen on meillä kaikilla ensi vuonna työpöydillä. Työskentely valtakunnallisissa verkostoissa edesauttaa meidän jokaisen sarkaa uuden oppimisessa – yhteistyötä työryhmissä riittää kaikille halukkaille. Rakennustarkastusyhdistys panostaa syksyn koulutustoiminnassa näihin ajankohtaisimpiin teemoihin sekä jäsenistön kouluttautumiseen.

Jatketaan näistä uusista aiheista keskustelua yhdistyksen webinaareissa ja ensi kevään 2024 Rakennustarkastuspäivillä Jyväskylässä!

Helsingissä 19.9.2023
Leena Jaskanen

Kuvat: Mirjami Jaskanen