Rakentamislakiopas auttaa rakennusvalvontaa soveltamaan uutta lakia

Rakennustarkastusyhdistyksen ja Kuntaliiton yhdessä teettämä Rakentamislakiopas on julkaistu. Tarve uutta lainsäädäntöä avaavalle ohjeistukselle on ilmeinen. Tämän ovat osoittaneet lukuisat koulutustilaisuudet ja webinaarit, joita muun muassa Rakennustarkastusyhdistys RTY on järjestänyt.

Monet lakikokonaisuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat niin kuntien, ammattimaisten rakennuttajien, suunnittelijoiden kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa. Kuntien rakennustarkastajat ovat rakentamislain ensisijaisia soveltajia.

Rakentamislakioppaan on kirjoittanut Lauri Jääskeläinen (VT, VTM), joka on ollut mukana myös lain valmistelussa ympäristöministeriössä. Kuntaliitto toimii oppaan julkaisijana, Rakennustarkastusyhdistys RTY on puolestaan rahoittanut kirjoitustyötä. Työryhmässä näkemystään oppaaseen ovat antaneet Risto Levanto RTY:stä sekä Paula MäenpääAnne Jarva ja Ulpu Juvalainen Kuntaliitosta.  

Lataa Rakentamislakiopas käyttöösi Kuntaliiton julkaisupankista »