RALA Kuivaketju10-kysely: kosteudenhallinnassa riittää parannettavaa

Rakentamisen Laatu RALA ry selvitti nyt vuosien 2018 ja 2019 jälkeen kolmatta kertaa rakennusalan toimijoiden kokemuksia Kuivaketju10-toimintamallista. Kysely lähetettiin myös rakennusvalvontoihin.

Rakentamisen laatu RALA ry:n uusimman Kuivaketju10-kyselyn mukaan kosteudenhallinnassa mennään eteenpäin, mutta paljon on vielä tehtävää. Tutkija Juha-Matti Junnonen muistuttaa, että kosteudenhallinta on järkevää omaisuudenhallintaa ja kosteusasiat tulee ottaa huomioon rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa.

Kysely toteutettiin marraskuussa 2021 erikseen kahdelle vastaajajoukolle. Rakennusvalvonnan työntekijöiltä tuli vastauksia 17 kappaletta ja Kuivaketju10-toimintamallin sähköisen järjestelmän käyttäjiltä 400.

Kyselyn mukaan Kuivaketju10 -toimintamallin tunnettuus on rakennusvalvonnan piirissä hieman kasvanut, ja 60 % vastaajista tuntee sen hyvin tai erittäin hyvin. Valvojista 54 % arvioi kuitenkin, että rakennushankkeeseen ryhtyvät tuntevat toimintamallin huonosti tai hyvin huonosti. Tarjolla olevia riskilistauksia, tehtäväkuvauksia ja ohjeistusta valvojat pitävät pääosin toimivina.

Lue lisää RALA:n sivuilta ja tutustu rakennusvalvontojen vastauksiin