VESA YRJÖNEN

RTY Seniorit ovat aloittaneet toimintansa

RTY Seniorit virittelevät toimintaansa. Senioritoiminta on koettu tarpeelliseksi niin RTY:n kuin senioreiden itsensä kannalta.

Perustava kokous pidettiin Lappeenrannan Rakennustarkastuspäivien yhteydessä 24.03.2022. Paikalla oli kymmenen senioria. Toiminnan nimeksi muotoiltiin RTY Seniorit. Toiminnan käynnistämiseksi kokous valitsi senioreille ns. vetoporukan: Tapani Mäkikyrö, Markku Hienonen, Pekka Seppälä, Risto Levanto ja Vesa Yrjönen ryhmän puheenjohtajaksi. Lisäksi Harri Lehtinen on laatinut ehdotuksen senioritoiminnaksi. RTY:n johtokunta on hyväksynyt senioritoiminnan yhdeksi tärkeäksi toimintamuodokseen. Taisi olla jo vuonna 2019, jolloin johtokunta teki päätöksen toiminnan aloittamiseksi. Nyt päätös on saanut lihaa luiden ympärille.

Seniorit tulevat jatkossa näkymään niin RY-lehden sivuilla kuin RTY:n internet-sivuilla. Seniorit saavat osallistua RTY:n webinaareihin ilmaiseksi sekä alennettuun hintaan Rakennustarkastuspäiville (200 euroa). Eläkkeellä olevien jäsenmaksu on tällä hetkellä 23 euroa/vuosi. Myös RY-lehti kuuluu etuihin.

Senioritoiminta muodostaa hyvän reservin RTY:lle. On kaavailtu, että toimintaan olisi hyvä saada mukaan myös joku tuoreempi tarkastaja. Tämä voisi kertoa senioreille, mitä apua uudet tarkastajat tarvitsisivat. Tämä olisi puolin ja toisin hedelmällistä. Myös RTY:n johtokunta on pitänyt hiljaisen tiedon välittämistä tärkeänä. Rakennusvalvonnoistakin on tullut ehdotuksia uuden henkilöstön perehdyttämiseksi. Luottamusmieskoulutus on myös nostettu esiin.

Kuten huomataan, toiminta hakee vielä muotoaan. Tämän takia senioreille lähetettiin kysely, jotta tiedettäisiin, mikä senioreita kiinnostaa. Kyselyn määräaika on päättynyt ja vetoporukka purkaa parhaillaan innolla kyselyn tuloksia. Kyselyn perusteella vetoporukka tekee päätöksiä toiminnan painotuksen osalta. Toki on otettava vahvasti huomioon myös aktiiviporukan mielipiteet.

Kaikki RTY:n jäsenet voivat halutessaan tehdä ehdotuksia senioritoiminnaksi RTY:lle, sara.keravuori@rty.inet.fi

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Vesa Yrjönen
Vetoporukan puheenjohtaja.
Kotka.