Rakennusvalvontakatse on kohdistettu uusiin työvälineisiin ja työn sähköistymisen seuraavaan vaiheeseen, nk. digiloikkaan. Tämän lehden artikkeleissa avataan näkökulmia rakennusvalvonta-alan tulevaisuuden harppauksiin; kärkihankkeena RAVA3Pro, jossa kehitellään valtakunnallisessa yhteistyössä tietomallien hyödyntämistä rakennusvalvonnoissa.

PÄÄKIRJOITUS: LEENA JASKANEN

Rakennusvalvonta alana elää tulevina vuosina suurta murrosta. Työvälineet kehittyvät ja uuden rakentamislain myötä…

HARRI AAVAHARJU

Aloitin työt Vantaan rakennusvalvonnassa vuoden 2010 toisena päivänä. Edeltäjäni oli ollut virassa lähes kolmekymmentä vuotta…

JUHANI TURJA

Uudis- ja korjausrakentamisella on merkittävä vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen ja investointeihin…

AARNO ALANKO

Berliinin syksy on lämmin. Lämpömittari kurottelee 30 astetta ja vähintään samoissa lukemissa ollaan tietomallipohjaisen…

RISTO PESONEN

Korjaustaito.fi-sivusto tarjoaa raskaalle uudistamiselle vaihtoehdon ja korjaamista tulisikin keventää minimoimalla muutokset…

NICHOLAS NISBET

Everyone wants accurate and efficient regulatory processes. How can we improve the regulatory process for buildings using…

MARKUS MARTOLA

Tiedon pirstaleisuus, epätietoisuus maankäytön ja rakentamisen lupakäytäntöjen kokonaisprosessista, selkeiden…

SAMPO SÄLEVAARA

Rakennusvalvonnan ja koko rakennusalan digitalisoituminen on ollut puheissa ja työn alla jo pitkään. Kehityshankkeita ja…

TIMO VÄRINEN

Mitä tietomallintamisesta on osattava rakennusvalvonnoissa, kun tietomallien tai muun koneluettavan tiedon toimittaminen…

PEKKA HÄNNINEN

Sähköisistä tietokannoista ja ohjelmista on apua ympäristöystävällisessä rakennussuunnittelussa ja kaavoituksessa…

ANNA-RIITTA KALLINEN, AARNO ALANKO

RAVA3Pro-hanke lähenee väistämättä loppuaan. Tarkoitus on jättää valtionvarainministeriöön hankkeen…

KYLLI

Viime vuosituhannen loppupuolella, 70-luvun alussa, ruokakaupan lehtihyllykköön ilmestyi aikuisviihdettä tarjoava julkaisu…

Kuosmat


RY Rakennettu Ympäristö -lehti

Julkaisija
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

60. vuosikerta
Aikakausmedia ry:n jäsen

Pääkuva ja kansikuva:
Malli: Juulia, laulaja
Kuvankäsittely ja tehosteet: Aku Räty
Kuvat: Matti Karjanoja.

Ilmestymispäivät:
1/2023 10.3.2023
2/2023 26.5.2023
3/2023 29.9.2023
4/2023 15.12.2023

Päätoimittaja
Leena Jaskanen
leena.jaskanen@hel.fi
puh. 041 730 5909

Toimitussihteeri
Sara Keravuori
sara.keravuori@rty.inet.fi
puh. 045 123 0238

Toimitusneuvosto
Satu Huuhka
Matti Karjanoja
Halla Savisaari
Juha Vinha

Toteutus
Akku Design

Layout
Dog Design

Yhteydenottolomake

Tilaa RY-lehden uutiskirje

Sähköpostiosoitteesi

Nimesi

    © Rakennustarkastusyhdistys RTY ry 2022