Selvitys rakentamismääräyksistä rakennuksia siirrettäessä

Varatuomari Lauri Jääskeläisen laatimassa raportissa käydään systemaattisesti läpi lainsäädännön ja rakentamismääräysten kautta tulevat reunaehdot rakennuksia – erityisesti hirsirakennuksia – siirrettäessä. Raportti on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta ja sen laatimisesta on vastannut Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. Työtä on ohjannut ympäristöministeriöstä rakennusneuvos Jyrki Kauppinen. Ohjausryhmässä ovat lisäksi olleet edustettuna maakuntaneuvos Marjatta Stenius-Kaukonen, isäntä Jari Vesanen, tekninen johtaja (Pälkäne) Harri Apell ja konservoinnin yliopettaja (emeritus) Matti Laine.

Raportissa tarkastellaan ensin lainsäädäntöä ja rakentamismääräyksiä siltä osin, miten ne suhtautuvat yleisellä tasolla siirrettäviin rakennuksiin. Mukana on myös rakennusosia ja niiden siirrettävyyttä koskevaa tarkastelua. Seuraavaksi raportissa arvioidaan mahdollisuuksia edistää rakennusten, erityisesti hirsirakennusten, uudelleen pystytystä nykyisiä määräyksiä tulkitsemalla. Lopuksi tehdään määräysten tulkintasuosituksia.

Selvitys rakentamismääräyksistä rakennuksia siirrettäessä »

Raporttia täydentää tekniikan lisensiaatti Mika Vuolteen Equa Simulation Finland Oy:n laatimat laskelmat, joissa tarkastellaan energiatehokkuutta hirsikehikkojen uusiokäytössä. Laskelmien ja johtopäätösten tietoja on voitu hyödyntää raporttia viimeisteltäessä.

Energiatehokkuus hirsirunkojen uusiokäytössä »

Etusivun kuva: Lauri Jääskeläinen