LEENA JASKANEN

Sujuvuus johtamisoperaationa

Media ja some kärjistävät mielellään. Viimeaikaisiin lehtiotsikoihin ovat joutuneet myös rakennusvalvonnan tulkinnat, toiminta sekä vireillä oleva lainsäädännön muutosehdotus. Tämän lehden artikkelien kautta tarjoutuu toisenlainen näkökulma: asiantuntijoidemme punnittua pohdintaa rakennusvalvontatyön sujuvuuteen keskeisesti vaikuttavista näkökulmista, toimintatavoista ja työkaluista; unohtamatta ihmisiä, työhyvinvointia ja esihenkilöroolin vaikuttavuutta työyhteisön toiminnassa. Sujuvuus mahdollistuu johtamisen kautta.

Rakentamislaki

Rakennusvalvontatyössä on käsillä kiinnostavat ajat, kun pitkään valmistellun rakentamislakiehdotuksen etenemisestä päätetään. Huonoa valmistelua moititaan, mutta konkreettisia korjausehdotuksia on esitetty vähän. Rakennusvalvonnan toiminnan kehittämisen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta on välttämätöntä, että vaatimustasoa nostetaan nykyisestä. VT Lauri Jääskeläinen kirjoittaa kiinnostavasti rakentamislakiehdotuksen sujuvuuselementeistä ja ajatuksista lakivalmistelun taustalta. Lain tulkinta on rakennusvalvonnoille perustyötä, sen me hallitsemme ja näkökulman, tulkinnat luomme itse. Tässä(kin) uskon yhteistyön voimaan.

Rakentamislakiesitys lisää työkaluja ilmastonmuutoksen torjuntaan, tukee rakennusten pitkäikäisyyttä ja turvaa kulttuuriympäristöjä – lue lisää Kirsi Martinkaupin blogista!

Sujuvuus, työhyvinvointi

Prosessin kehittäminen ja sujuvuus yhdistyvät monien ajatuksissa työtahdin kiristämiseen. Oma ajatus sujuvuudesta liittyy kuitenkin työhyvinvointiin ja ymmärrykseen asiakaspalvelusta. Kun viranomaistyön ydin on kirkkaana mielessä, on asiakkaan prosessia helppo ymmärtää ja edistää hankkeita ennakoiden eteenpäin. Sujuva työ ja selkeät toimintatavat luovat työhyvinvointia osaltaan – siksi toiminnan kehittämiseen on syytä paneutua esihenkilötyössä.

Tärkeä osa toiminnan sujuvuutta ovat hyvät työvälineet. Rakennusvalvonnan tärkeimpiä työkaluja ovat laki, määräykset ja erilaiset ohjeet, tulkinnat. Tietoa on paljon erilaisissa muodoissa ja tämä korostaa tiedonhakutaitoja osana omaa ammattitaitoa ja ammattiosaamisen ylläpitämistä. Digitalisaatio tukee toiminnan kehittämistä, mutta lopulta sujuvuuden määrittelevät ihmiset. Milloin pääsemme tietomalliavusteiseen rakennuslupakäsittelyyn, määrittyy sekin vain määräysten kannustamana.

Toiminnan kehittäminen ja johtaminen tehtävänä

Toiminnan kehittäminen edellyttää ymmärrystä oman perustyön ytimestä, käsitystä kaikista rakennusvalvonnan työtehtävistä ja ajankäytöstä. Ratkaisuna resurssipulaan tai työkuorman hallintaan ei pidä esittää henkilökuntaa pitkällä tähtäimellä uuvuttavia urakkahommia – vaan päinvastoin: katseet tulee suunnata viranomaistoiminnan ydintehtäviin; hyödyntää mahdollisuutta suhteutettuun valvontaan ja arvottaa työtehtävät niin, että voidaan keskittyä olennaiseen. Esihenkilötyö on ratkaisevaa työtehtävien selkeydessä ja rajaamisessakin.

Näinä monella tapaa myrskyisinä aikoina on tärkeää keskittyä olennaiseen myös työelämässä. Keep calm and carry on – doing our basic work. Meidän jokaisen laadukas perustyö on arvokasta kaikissa rakennusvalvonnoissa.

Helsingissä 26.11.2022
Leena Jaskanen

Kuva: Matti Karjanoja