Tapahtumissa käytettävät kevyet, pika- ja pop up -teltat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tapahtumaturvallisuuden asiantuntijaverkosto ovat laatineet yhdessä ohjeistuksen kevyt-, pika- ja pop up- telttojen käyttäjille sekä näiden valmistajille, maahantuojille ja jälleenvuokraajille. 

Tutustu ohjeistukseen tästä »

Valmistajan, maahantuojan sekä muun tuotteita välittävän tulee varmistua riittävästä ja ymmärrettävästä ohjeistamisesta siten että tuotetta voidaan käyttää oikein ja turvallisesti. Käyttäjän sekä tapahtumajärjestäjän tulee varmistua että valmistajan ohjeita noudatetaan sekä varmistutaan että nämä sisältävät riittävät tiedot teltan käyttämiseksi oikein ja turvallisesti. Ilman tällaisia ohjeita käyttäjän ja tapahtumajärjestäjän tulee laatia tällaiset ohjeet joita noudatetaan käytössä jotta teltoista ei aiheudu vaaraa osallistujille tai sivullisille. 

Telttoja käytettäessä on myös huomioitava materiaalien paloturvallisuus, alkusammutuskalusto teltoissa, sekä se että ihmisillä on mahdollisuus poistua teltoista ja alueelta esteettä.