Tilapäismajoitus kesäleirillä

Julkaistu 1.8.2022

Kysymys: Voidaanko jokakesäinen esim. ratsastusleiritoimintaan liittyvä majoitus tulkita tilapäiseksi?

Vastaus:

Tapauksessa KHO 1983 II 97 ei kausiluonteista ja tilapäistä enintään 25 henkilön yhtäaikaista majoittamista maatilaan kuuluvassa rakennuksessa katsottu rakennuksen käyttämiseksi muuhun majoitustoimintaan kuin mitä maatalouden harjoittaminen edellytti eikä asiassa tarvittu lupaa käyttötarkoituksen muuttamiseen. Kausityöntekijöiden ja muu tilapäisluonteinen majoitus esimerkiksi kouluissa on aiheuttanut jo pitkään päänvaivaa pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Pelastustoimen ohjeistuksen mukaan tilapäismajoitus voi olla kestoltaan enintään seitsemän vuorokautta. Viikoittain toistuvaa majoittumista ei voida pitää tilapäismajoituksena. Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista (Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohje 24.3.2022). Kohteen pelastussuunnitelma tulee toimittaa ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista alueen pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella riskiarvion ja päättää sen perusteella, tuleeko turvallisen toiminnan varmistamiseksi tehdä kohteessa palotarkastus. Ohjeen mukaan yhtä uloskäytävää voidaan pitää riittävänä pienessä yksikerroksisessa kokoontumistilassa, jos tästä ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle. Majoittujien määrän tulee olla silloin vähäinen, yleensä enintään 10 henkilöä. Varatie tulee olla.

Kesästä toiseen jatkuva leirikoululaisten majoitus rakennuskohteessa, jota ei ole ko. käyttötarkoitukseen luvitettu, ei ole MRL:n tarkoittamaa, tilapäisen rakennusluvan mahdollistamaa, paitsi jos viiden vuoden enimmäisaika pystytään riidattomasti osoittamaan. Viiden vuoden aika tulee laskea siitä ajankohdasta, jolloin majoitustoiminta on todellisuudessa alkanut, eikä esimerkiksi luvan hakupäivästä. Jos tilapäisen luvan myöntämisen edellytykset voitaisiin katsoa olevan olemassa, tulee silloinkin ottaa huomioon muun muassa lujuuden, terveellisyyden ja paloturvallisuuden vaatimukset (MRL 176.2 §).

Varatuomari Lauri Jääskeläinen