Toptenrava.fi-verkkosivualusta ja Topten-kortisto uudistuvat

Vaikuta kehittämistyöhön vastaamalla kyselyyn!

Rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt -verkkosivualustan (www.toptenrava.fi) ja Topten-kortiston kehittämistyö on käynnistynyt vuoden 2021 lopulla. TOP10-alustan kehittämishankkeena tunnettu projekti toteutetaan kymmenen suurimman kaupungin sekä Rakennustarkastusyhdistys RTY:n välisenä yhteistyönä, ja se on määrä saada päätökseen alkusyksystä 2023. Valtiovarainministeriö on myöntänyt digikannustinavustusta projektin toteuttamiseen. 

Voit nyt vaikuttaa kehittämistyöhön vastaamalla tämän linkin takaa löytyvää kyselyyn: https://survey.zef.fi/edb2hnw8/index.html 

Kysely on avoinna 28.2.2022 saakka.

Rakentamisen yhteisistä Topten-käytänteistä 

Rakentamisen Topten-käytännöissä on kyse kuntien rakennusvalvontojen ja rakennusalan toimijoiden yhdessä laatimista käytännöistä, joiden tavoitteena on mm. tukea säännösten soveltamista, edistää hyvää rakentamistapaa, yhdenmukaistaa rakennusvalvontojen lupa- ja tarkastusmenettelyihin liittyviä käytäntöjä sekä samalla parantaa rakennusvalvontapalvelun ennakoitavuutta asiakkaan suuntaan. 

Osoitteesta www.toptenrava.fi löytyvä kortisto käsittää tällä hetkellä runsaat 70 asiakirjaa, jotka ovat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten, rakennushankkeiden suunnittelijoiden sekä sidosryhmien edustajien vapaasti ja ilmaiseksi hyödynnettävissä. Kortistosta suurin osa koostuu MRL:n soveltamisapuna toimivista tulkintakorteista. Lisäksi kortisto sisältää muutamia ohjekortteja ja lomakkeita. 

Vaikka kortiston ja sivuston nimet ”topten-käytännöt” tai ”toptenrava” viittaavat kymmeneen suurimpaan kaupunkiin, kortistoa voivat hyödyntää omassa neuvonta- ja ohjaustyössään kaikki halukkaat kunnat. Kortistoa on tällä hetkellä ilmoittanut hyödyntävänsä jo 34 erikokoista (2 200–658 000 as.) ja toimintaympäristöltään erilaista kuntaa.[A1]  

Rakennusvalvontojen ohella korttityöskentelyyn osallistuu esim. pelastusviranomaisia, ympäristöministeriön edustajia sekä laaja joukko erilaisia rakennusalan toimijoita ja järjestöjä: kiinteistöalan yhteistyöjärjestö RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Pientaloteollisuus PTT ry, Rakennustietosäätiö RTS sr, Rakennustieto Oy, Rakentamisen Laatu RALA ry, Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry sekä Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. 

Rakentamisen yhteisille Topten-käytänteille uusi tuotanto- ja julkaisualusta 

TOP10-alustan kehittämishankkeessa verkkosivualustaa ja kortistoa pyritään kehittämään siten, että niistä muodostuu visuaaliselta ilmeeltään selkeä, helppokäyttöinen, käyttäjiään paremmin opastava, saavutettava ja mobiilikäyttäjät huomioon ottava aidosti digitaalinen kokonaisuus. Hankkeen yhteydessä tulkinta- ja ohjekorteista luodaan tietomallit, jotka mahdollistavat prosessien uudistamisen automatisoinnin ja tekoälyn keinoin. 

Tavoitteena on myös helpottaa korttien laatijoiden välistä yhteistyötä siten, että korttien laadintatyö, kommentointi ja julkaisu mahdollistuisivat saumattomasti samalla alustalla. Hankkeen yhteydessä laaditaan lisäksi prosessikuvaukset sekä ylläpito- ja hallintamallit korttityöskentelylle, kortistolle ja alustalle. 

Projekti tähtää myös kortistopalvelun vaikuttavuuden parantamiseen: siihen, että yhä useampi kunta ja rakennusalan toimija ottaisi kortiston käyttöönsä uudessa käyttöympäristössä. Osana vaikuttavuuden parantamistoimenpiteitä tarkastellaan kortiston siirtämistä Rakennustarkastusyhdistys RTY:n sivustojen yhteyteen. 

Mikäli haluat kuulla enemmän hankkeesta, tai ottaa osaa kehittämistyöhön, ota rohkeasti yhteyttä: Emilia Tommila, TOP10-alustahankkeen projektipäällikkö  etunimi.sukunimi@tampere.fi
0400 679 232