Trimble Utilities & Public Administration on osa kansainvälistä Trimble konsernia ja kehittää
ohjelmistoratkaisuja energianjakelun, julkishallinnon ja vesihuollon toimialoille. Trimblen julkishallinnon
segmentti kehittää Suomessa kunnille ja kaupungeille suunnattuja ratkaisuja, joilla mallinnetaan tietoja 3D-
ympäristössä ja hallitaan rakennettuun ympäristöön liittyviä paikkatietoja sekä viranomaisprosesseja.
Sovelluksemme ja kattavat palvelumme auttavat asiakkaitamme lisäämään toiminnan tuottavuutta,
tehokkuutta ja kannattavuutta. 

Kattava työkalupakki kunnan rakennusvalvontaprosessin hallintaan alusta loppuun.

Trimble Locus Cloud -sovelluksella ylläpidetään kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriä ja se tukee myös rakennetun ympäristön valvontaa, esimerkkeinä luvattoman rakentamisen, rakennusten epäsiistien ympäristöjen tai luvattoman maisematyön valvonta. Ominaisuudet tehostavat kunnan prosesseja lupien käsittelystä valvontatehtäviin kentällä ja täydellisesti integroituva sähköinen asiointipalvelu ja dokumenttienhallinta edistävät kunnan ja kuntalaisen yhteistyötä.

Mitä sovellus tuo kunnan rakennusvalvontaan?
Kustannussäästöjä ja uudenlaista joustavuutta

Koko ohjelmisto on saatavilla selainpohjaisena ratkaisuna, joka tarjoaa kunnille aivan uudenlaista joustavuutta ja mahdollisuuden kustannussäästöihin. Selaimen kautta ajantasainen ja yhtenäinen tieto on käytettävissä mistä tahansa, joten esimerkiksi seutuyhteistyötä voidaan tiivistää entisestään tuurausrinkejä perustamalla. Ratkaisun avulla voidaan myös vähentää kunnan IT-kustannuksia, sillä tarvetta omille konesaleille,
palvelinlaitteille ja työasema-asennuksille ei enää ole.

Kartta-aineisto ja kaupunkimalli samassa paketissa

Uuden pilviratkaisun helppokäyttöinen käyttöliittymä yhdistää kartta-aineiston rakennusvalvontatoimintojen kanssa samaan pakettiin. Näin rakennusvalvonnassakaan ei ole enää tarvetta erilliselle karttasovellukselle. Myös kaupunkimalli on tarvittaessa rakennusvalvontaorganisaation hyödynnettävissä Trimblen Locus Cloud käyttöliittymän kautta. Kaupunkimallia hyödyntävä rakennusmallien (BIM) kaupunkikuvallinen tarkastelu voidaankin nyt tuoda luontevasti osaksi rakennusvalvontaprosessia.

Sähköistä asiakaspalvelua ajasta riippumatta

Kokonaisvaltainen ratkaisu kattaa sähköisen  Trimble eServices  -asiointipalvelun kuntien asiakasrajapintaan. Palvelua voi käyttää ympäri vuorokauden ja kuntalainen saa käsiteltyä rakennusvalvontaan liittyvät luvat ja ilmoitukset vaivatta. Samalla ajantasainen tieto siirtyy kunnan rekistereihin ja lupaprosessi nopeutuu merkittävästi. Palvelu tarjoaakin helppokäyttöisen, keskitetyn viestintäkanavan rakennushankkeen kaikille osapuolille. 

Rakennustiedot päivittyvät automaattisesti kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriin lupaprosessin elinkaaren myötä. Tarvittavat lupa- ja rakennustiedot siirtyvät valtion rekistereihin automaattisesti. Ratkaisuun on integroitavissa sähköinen dokumenttienhallinta, joka digitalisoi arkistointiprosessi

Esittelyvideo: