PAULA FRANK

Vuoden 2023 rakennustarkastaja

Kiitokset kaikille esityksensä vuoden rakennustarkastajasta lähettäneille!

Ehdotuksia tuli hyvin, jopa useamman kunnan yhteisesti esittämänä. Esityksen vuoden rakennustarkastajan valinnasta tehnyt toimikunta, Leena Jaskanen Helsingin rakennusvalvontapäällikkö, Petri Syrjä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen rakennustarkastaja ja Paula Frank Vaasan rakennustarkastaja, oli haastavan tehtävän edessä. Tehtyjen ehdotusten perusteella päädyimme siihen, että on aika nostaa hattua pienten kuntien rakennustarkastajille. Meistä jokainen ymmärtää tehtävän vaativuuden, eteen tulevat kiperätkin kysymykset ja moninaiset erilaiset asiakkaat, joita haluamme kaikki palvella hyvin. Kun tämän työn tekee arjessa vielä yksin, tarvitaan rauhallisuutta, päättäväisyyttä ja tietysti osaamista.

Rakennustarkastaja Joni Rytkönen toimii Rääkkylän kunnassa ja omaa näitä ominaisuuksia. Pienen kunnan yksin toimiva rakennustarkastaja joutuu työssään soveltamaan ja sovittamaan viranomaistoimintaansa. Resurssit ovat vähäiset, yksin ei joka paikkaan ehdi.

Jonin työhön kuuluu koko lupaprosessi: asiakasneuvonnasta lupahakemuksen vastaanottamiseen ja sen käsittelyyn, päätöksen tekemiseen, kuuluttamiseen, laskutukseen, arkistointiin ja tietysti tarvittavien katselmusten ja aloituskokousten pitämiseen. Kaiken tämän lisäksi Joni hoitaa ympäristönsuojelun tehtävät, poikkeamislupien valmistelut, jätehuollon tehtävät, osittain kiinteistöpäällikön tehtäviä, vesihuoltolaitoksen hallinnon ja hankinnat, teknisen puolen talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelun sekä yksityistieasiat. Edelleen hän toimii teknisen lautakunnan ja lupajaoston valmistelijana ja pöytäkirjanpitäjänä sekä hoitaa ostopalveluna Tohmajärven kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnan.

On helppo tästä ymmärtää, että Joni kokee suurimpien haasteiden liittyvän tehtäväkentän hajanaisuuteen; on hallittava monia erilaisia tehtäviä ja niissä tarvittavia tietoja samalla, kun resurssit ovat vähäiset.

Julkisuudessa Joni nousi esille rohkeana viranomaisena, joka suhtautuu asiakastyöhönsä käytännöllisellä ja maanläheisellä otteella. Joni on selvästi oma-aloitteinen ja tarttuu reippaasti töihin asiakkaan parasta ajatellen. Joni edustaa rakennustarkastajana positiivista ja inhimillistä viranomaista, jollaista on helppo lähestyä.

Vuoden 2023 rakennustarkastajan valinta antaa samalla kunniaa myös muille yksin arvokasta työtä tekeville rakennustarkastajille. Hurraa 😊

Valintatoimikunnan puolesta
Paula Frank.
Rakennustarkastaja, Vaasa.